Workshop Online Butoh #1 - Ishii Norihito

Workshop Online Butoh #1 - Ishii Norihito Bạn có thể theo dõi thêm thông tin về các Workshop khác, hoặc các phim/tài liệu về Butoh tại https://jpf.org.vn/performing-arts/butoh ** THÔNG TIN VỀ BUỔI WORKSHOP: 1. Thời gian: 20:00 ~ 21:30, ngày 19.11.2020 (Thứ Năm) 2. Ngôn ngữ: Tiếng Nhật, kèm phiên dịch tiếng Việt 3. Đối tượng: Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm về chuyển động hình thể 4. Giảng viên: Biên đạo/Vũ công Ishii Norihito Chúng tôi chỉ tiếp nhận đăng ký đến 14:00 ngày 18/11/2020 (Thứ Tư) hoặc đến khi đủ số lượng đăng ký. Số chỗ có hạn, quý vị quan tâm vui lòng đăng ký sớm. Buổi Workshop sẽ được tổ chức online qua ứng dụng Zoom. Link Workshop sẽ được gửi qua mail học viên muộn nhất vào chiều ngày 18/11/2020. Mọi thắc mắc về Workshop xin liên hệ: Ms. My (Ext. 103) / Ms. Hương (Ext. 106) / Ms Sugisaki...
quảng cáo

Bạn có thể theo dõi thêm thông tin về các Workshop khác, hoặc các phim/tài liệu về Butoh tại https://jpf.org.vn/performing-arts/butoh

** THÔNG TIN VỀ BUỔI WORKSHOP:

1. Thời gian: 20:00 ~ 21:30, ngày 19.11.2020 (Thứ Năm)

2. Ngôn ngữ: Tiếng Nhật, kèm phiên dịch tiếng Việt

Workshop Online Butoh 1 - Ishii Norihito

3. Đối tượng: Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm về chuyển động hình thể

4. Giảng viên: Biên đạo/Vũ công Ishii Norihito

Chúng tôi chỉ tiếp nhận đăng ký đến 14:00 ngày 18/11/2020 (Thứ Tư) hoặc đến khi đủ số lượng đăng ký. Số chỗ có hạn, quý vị quan tâm vui lòng đăng ký sớm.

Buổi Workshop sẽ được tổ chức online qua ứng dụng Zoom. Link Workshop sẽ được gửi qua mail học viên muộn nhất vào chiều ngày 18/11/2020.

Mọi thắc mắc về Workshop xin liên hệ:

Ms. My (Ext. 103) / Ms. Hương (Ext. 106) / Ms Sugisaki (Ext. 160)

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

TEL: 024-3944-7419