Workshop nhiếp ảnh I Tám với Dé Dé phiên bản "Chợ"

Workshop nhiếp ảnh I Tám với Dé Dé phiên bản "Chợ" Thông tin từ ban tổ chức: Pháo sẽ nổ như thế nào? . 15 phút pháo nã từ dédé Photos với loạt chia sẻ về nhiếp ảnh Daily life của chính họ. . 45 phút pháo tứ phía từ chính người tham dự. Hãy gửi về tối đa 5 ảnh chụp nội dung Daily life và Môi trường của bạn. Chúng tôi sẽ 8 ngập trời về chúng. _________________________________ Nghe pháo để làm gì? . Hiểu hơn về nhiếp ảnh Daily life, và phong cách thực hành của dédé . Suy ngẫm về các vấn đề của miền Trung, đời sống đang diễn ra đó. _________________________________ Bắn pháo để làm gì? . Để cùng nhau bình - luận ảnh của bạn. . Bao quát kỹ thuật nhiếp ảnh . Phát triển tư duy và cách tiếp cận hình ảnh qua góc nhìn nhiếp ảnh. _________________________________ Bạn có muốn 8? ....
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Pháo sẽ nổ như thế nào?

. 15 phút pháo nã từ dédé Photos với loạt chia sẻ về nhiếp ảnh Daily life của chính họ.

. 45 phút pháo tứ phía từ chính người tham dự.

Hãy gửi về tối đa 5 ảnh chụp nội dung Daily life và Môi trường của bạn. Chúng tôi sẽ 8 ngập trời về chúng.

_________________________________

Nghe pháo để làm gì?

. Hiểu hơn về nhiếp ảnh Daily life, và phong cách thực hành của dédé

. Suy ngẫm về các vấn đề của miền Trung, đời sống đang diễn ra đó.

_________________________________

Bắn pháo để làm gì?

. Để cùng nhau bình - luận ảnh của bạn.

. Bao quát kỹ thuật nhiếp ảnh

. Phát triển tư duy và cách tiếp cận hình ảnh qua góc nhìn nhiếp ảnh.

_________________________________

Bạn có muốn 8?

. Gửi ngay tối đa 5 ảnh qua link đăng ký: TẠI ĐÂY

. Đến nhà Cộng đồng tại Làng chài Tân Thành 14 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An lúc 10:00 sáng. Đi trễ lỗ ráng chịu.

. Tham gia 8 online tại link Google Meet: TẠI ĐÂY

_________________________________

Tổ chức bởi CAB Hoian

Hỗ trợ: làng chài Tân Thành

Diễn giả: dédé Photos gồm 4 tay chơi Nguyễn Đình Phong, Tấn Ngọc sẽ có mặt trực tiếp tại Chợ phiên; Trần Thái-Khương (Neo), Nguyễn Ngọc Hải sẽ chung 8 online.

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện