Tuổi nào thì nên xây nhà năm 2020 - Canh Tý

Tuổi nào thì nên xây nhà năm 2020 - Canh Tý Năm 2020 được tính kể từ ngày 25/01/2020 đến hết ngày 11/02/2021 theo Dương lịch. Theo quan niệm xa xưa, xem tuổi xây nhà cần xem tuổi của đàn ông, còn xem tuổi lấy vợ thì xem tuổi phụ nữ. Vì thế trước khi quyết định xây nhà năm nào, bạn cần phải xem tuổi của gia chủ nam người đứng ra xây có hợp với năm mà bạn dự kiến hay không. Nếu như không hợp, bạn cần phải mượn tuổi xem ai hợp với năm đó. 1, Xem tuổi phạm Kim Lâu năm 2020 - Năm Canh Tý Năm Canh Tý 2020 thì những người có năm sinh sau sẽ phạm phải Kim Lâu: 1948, 1950, 1952, 1955, 1957, 1959, 1961, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1975, 1977, 1979, 1982, 1984, 1986, 1988, 1991, 1993, 1995, 1997. 2, Xem tuổi phạm Hoang Ốc năm 2020 - Năm Canh...
quảng cáo

Năm 2020 được tính kể từ ngày 25/01/2020 đến hết ngày 11/02/2021 theo Dương lịch.

Tuổi nào thì nên xây nhà năm 2020 - Canh Tý

Theo quan niệm xa xưa, xem tuổi xây nhà cần xem tuổi của đàn ông, còn xem tuổi lấy vợ thì xem tuổi phụ nữ. Vì thế trước khi quyết định xây nhà năm nào, bạn cần phải xem tuổi của gia chủ nam người đứng ra xây có hợp với năm mà bạn dự kiến hay không. Nếu như không hợp, bạn cần phải mượn tuổi xem ai hợp với năm đó.

1, Xem tuổi phạm Kim Lâu năm 2020 - Năm Canh Tý

Năm Canh Tý 2020 thì những người có năm sinh sau sẽ phạm phải Kim Lâu: 1948, 1950, 1952, 1955, 1957, 1959, 1961, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1975, 1977, 1979, 1982, 1984, 1986, 1988, 1991, 1993, 1995, 1997.

2, Xem tuổi phạm Hoang Ốc năm 2020 - Năm Canh Tý

Năm Canh Tý 2020 thì những người sinh vào các năm sau sẽ phạm Hoang Ốc: 74, 72, 69, 66, 65, 63, 60, 57, 56, 54, 51, 50, 48, 47, 45, 42, 41, 39, 38, 36, 33, 32, 30, 29, 27, 24.

3, Xem tuổi phạm Tam Tai năm 2020 - Năm Canh Tý

Cứ 12 năm thì mỗi người sẽ bị 3 năm Tam Tai liên tiếp nhau. Theo đó năm Canh Tý 2020, những tuổi phạm tuổi Tam Tai bao gồm: Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Đinh Dậu, Tân Sửu, Ất Tỵ, Ky Dậu, Quý Sửu, Đinh Tỵ, Tân Dậu, Ất Sửu, Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Đinh Sửu.

Tuổi nào thì nên xây nhà năm 2020 - Canh Tý

TỔNG KẾT, những tuổi hợp xây nhà nhất trong năm Canh Tý 2020 bao gồm:

1951 (Tân Mão)

1954 (Giáp Ngọ)

1960 (Canh Tý)

1962 (Nhâm Dần)

1963 (Quý Mão)

1972 (Nhâm Tý)

1978 (Mậu Ngọ)

1987 (Đinh Mão)

1990 (Canh Ngọ)

1996 (Bính Tý).