Tuần Lễ Phụ Nữ Và Queer - CỘNG CỘNG CỘNG 2019

Tuần Lễ Phụ Nữ Và Queer - CỘNG CỘNG CỘNG 2019 Tuần Lễ Phụ Nữ Và Queer - CỘNG CỘNG CỘNG 2019 Bên cạnh đó, đây là diễn đàn kết nối các nhà vận động, các học giả, và đặc biệt là các bạn trẻ - nơi mọi người có thể cùng tham gia cuộc đối thoại về giải pháp cho rất nhiều thách thức mà hiện nay hai nhóm xã hội này phải đối mặt. Nội dung Tuần lễ: [Toạ đàm] Tình trạng về quyền Phụ nữ và LGBTQ+ ở Việt Nam: Thời gian: 17:30 -19:00 - 3/5/2019 Địa điểm: Đại học Fulbright Việt Nam Buổi tọa đàm về thực trạng cộng đồng phụ nữ và LGBTQ+ ở Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhà hoạt động kì cựu, người làm chính sách, nhà báo, nhà giáo dục. [Trình chiếu phim] Điện ảnh và Chúng ta: + Trình chiếu phim: Đi tìm Phong Thời gian: 16:00 -18:00 -...
quảng cáo

Bên cạnh đó, đây là diễn đàn kết nối các nhà vận động, các học giả, và đặc biệt là các bạn trẻ - nơi mọi người có thể cùng tham gia cuộc đối thoại về giải pháp cho rất nhiều thách thức mà hiện nay hai nhóm xã hội này phải đối mặt.

Nội dung Tuần lễ:

[Toạ đàm] Tình trạng về quyền Phụ nữ và LGBTQ+ ở Việt Nam:

Thời gian: 17:30 -19:00 - 3/5/2019

Địa điểm: Đại học Fulbright Việt Nam

Buổi tọa đàm về thực trạng cộng đồng phụ nữ và LGBTQ+ ở Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhà hoạt động kì cựu, người làm chính sách, nhà báo, nhà giáo dục.

[Trình chiếu phim] Điện ảnh và Chúng ta:

+ Trình chiếu phim: Đi tìm Phong

Thời gian: 16:00 -18:00 - 6/5/2019

Địa điểm: Đại học Fulbright Việt Nam

+ Trình chiếu phim: Amber Blue và Trò chuyện với Đạo diễn Nguyễn Hồng Anh

Thời gian: 16:30 - 18:00 - 8/5/2-2019

Địa điểm: Đại học Fulbright Việt Nam

+ Trình chiếu phim: Cha và con và

Thời gian: 16:00 - 18:00 - 10/5/2019

Địa điểm: Đại học Fulbright Việt Nam

Trình chiếu và đối thoại về nhiều bộ phim Việt Nam và quốc tế liên quan đến phái nữ và cộng đồng LGBTQ+. Một số chủ đề bao trùm: Bản dạng cá nhân, sự chấp thuận và chuẩn mực xã hội, tuổi thành niên, ác cảm nội hóa với đồng tính luyến ái, phá bỏ định kiến và khuôn mẫu

[Toạ đàm] Hoạt động xã hội dành cho Sinh viên:

Thời gian: 9:30 -11:30 - 11/5/2019

Địa điểm: Đại học Fulbright Việt Nam

Buổi bàn luận về những tác động tích cực của hoạt động xã hội, những thử thách mà học sinh tham gia hoạt động phải đối mặt; từ đó giúp cho mỗi cá nhân thiết kế được phương pháp dành riêng cho mình để cân bằng giữa việc học và các hoạt động xã hội.

Xem thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện