Tuần lễ "Bạn Trẻ Và Sách"

quảng cáo

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

THÔNG TIN CHI TIẾT SỰ KIỆN

Thời gian: 7h00 - 17h00 từ ngày 20 đến ngày 27/03/2019

Địa điểm: Nhà văn hóa sinh viên TP. Hồ Chí Minh, 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Nội dung sự kiện:

+ Giới thiệu, tặng và hỗ trợ sách với giá ưu đãi cho học sinh, sinh viên.
+ Giao lưu với các tác giả trẻ, câu lạc bộ sách và văn hóa đọc của học sinh, sinh viên.
+ Các sân chơi tương tác về sách, thói quen đọc sách và văn hóa đọc.

Tham gia miễn phí

(Nguồn: Fanpage Nhà văn hóa sinh viên TP. Hồ Chí Minh)