Tư vấn tuyển sinh trực tuyến miễn phí - Kỳ thi đánh giá tư duy 2022

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến miễn phí - Kỳ thi đánh giá tư duy 2022 + Những trường đại học nào sẽ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGTD để xét tuyển năm 2022? + Trong năm 2022, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có những phương thức tuyển sinh nào? + Các trường Đại học sẽ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGTD trong tuyển sinh đại học năm 2022 như thế nào? + Bạn còn thắc mắc cách đăng ký và thi thử ĐGTD? Để được tư vấn và giải đáp về Kỳ thi ĐGTD và sử dụng kết quả trong tuyển sinh đại học năm 2022, hãy đón xem chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến diễn ra vào 09h00, Chủ Nhật, ngày 05/12/2021. Chương trình được chủ trì và điều phối bởi Đại học Bách khoa Hà Nội trên nền MS Team và livestream trên Fanpage Trường. Fanpage: https://www.facebook.com/dhbkhanoi Các điểm cầu tư vấn bao gồm: + Trường Đại học Bách khoa...
quảng cáo

+ Những trường đại học nào sẽ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGTD để xét tuyển năm 2022?

+ Trong năm 2022, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có những phương thức tuyển sinh nào?

+ Các trường Đại học sẽ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGTD trong tuyển sinh đại học năm 2022 như thế nào?

+ Bạn còn thắc mắc cách đăng ký và thi thử ĐGTD?

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến miễn phí - Kỳ thi đánh giá tư duy 2022

Để được tư vấn và giải đáp về Kỳ thi ĐGTD và sử dụng kết quả trong tuyển sinh đại học năm 2022, hãy đón xem chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến diễn ra vào 09h00, Chủ Nhật, ngày 05/12/2021.

Chương trình được chủ trì và điều phối bởi Đại học Bách khoa Hà Nội trên nền MS Team và livestream trên Fanpage Trường.

Fanpage: https://www.facebook.com/dhbkhanoi

Các điểm cầu tư vấn bao gồm:

+ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: PHT. PGS. Nguyễn Phong Điền, PGS. Vũ Duy Hải (Phó trưởng phòng Tuyển sinh)

+ Trường Đại học Giao thông vận tải: PHT. PGS. Nguyễn Thanh Chương

+ Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải: PHT. TS. Nguyễn Văn Lâm

+ Trường Đại học Mỏ - Địa chất: PHT. GS. Bùi Xuân Nam

+ Trường Đại học Thủy Lợi: PHT. GS. Nguyễn Trung Việt

+ Trường Đại học Xây dựng: PHT. PGS. Phạm Xuân Anh

+ Trường Đại học Thăng Long: HT. TS. Phan Huy Phú