Tự học xem bài Tarot - Làm gì với các lá bài hoàng gia

Tự học xem bài Tarot - Làm gì với các lá bài hoàng gia Khi bạn nhận được nó trong một bài đọc, và bạn nghĩ: "Chúa ơi! Lá hoàng gia này có phải là người không? Và nếu đó là một người, đó là tôi hay là người khác? Nếu là người khác, tôi biết đó là ai? Và nếu đó không phải là một người, thì đó có thể là gì khác?" Mỗi một lá bài hoàng gia chính là một khía cạnh trong tính cách của bạn. Điều xảy ra là vào những thời điểm khác nhau của cuộc đời chúng ta trong những tình huống khác nhau với những người khác nhau trong những tương tác khác nhau, chúng ta sẽ thể hiện những phần khác nhau trong tính cách của mình. Để đơn giản hơn mỗi khi đọc tarot, hay tự mặc định rằng một lá hoàng gia sẽ đại diện cho bạn (hoặc người đang đặt câu hỏi)....
quảng cáo

Khi bạn nhận được nó trong một bài đọc, và bạn nghĩ: "Chúa ơi! Lá hoàng gia này có phải là người không? Và nếu đó là một người, đó là tôi hay là người khác? Nếu là người khác, tôi biết đó là ai? Và nếu đó không phải là một người, thì đó có thể là gì khác?"

Mỗi một lá bài hoàng gia chính là một khía cạnh trong tính cách của bạn. Điều xảy ra là vào những thời điểm khác nhau của cuộc đời chúng ta trong những tình huống khác nhau với những người khác nhau trong những tương tác khác nhau, chúng ta sẽ thể hiện những phần khác nhau trong tính cách của mình.

Tự học xem bài Tarot - Làm gì với các lá bài hoàng gia

Để đơn giản hơn mỗi khi đọc tarot, hay tự mặc định rằng một lá hoàng gia sẽ đại diện cho bạn (hoặc người đang đặt câu hỏi). Đây là cách dễ dàng nhất để có thể đọc được một lá hoàng gia. Bây giờ, trong cách đọc Tarot mới của bạn, nơi bạn đang giữ mọi thứ đơn giản, bạn biết đấy vì bạn đã đặt ý định rằng bất kỳ lá bài hoàng gia nào hiển thị, nó sẽ là về bạn, vì vậy bạn biết rằng nó là một phần tính cách của bạn mà bạn cần thể hiện. Đẹp và đơn giản, phải không? Tất nhiên, nếu bạn đang thực hiện một trải bài và bạn đã có một lá bài hoàng gia ở vị trí có ảnh hưởng bên ngoài, thì điều đó sẽ không xảy ra với bạn. Nó sẽ là về một người khác. Và khi bạn trở nên tự tin hơn và có kinh nghiệm hơn với các bài Tarot của mình, thì bạn không cần phải tuân theo quy tắc này.

Đặt câu hỏi một cách thật rõ ràng. Bạn cần phải đặt những câu hỏi mở để giúp bạn thực sự xác định khi nào lá bài hoàng gia là của chính bạn hay người khác.

Ví dụ: nếu bạn hỏi "Tôi có nên chuyển đến sống với người yêu hay ai đó khác không?" và sau đó bạn nhận được lá hoàng gia, bạn có thể sẽ chẳng hiểu lá bài đang muốn nói về bạn, về người yêu hay về bất cứ thứ gì khác, thật khó khăn đúng không?

Bây giờ, hãy lưu ý rằng bạn đã chuyển câu hỏi từ "Tôi có nên chuyển đến ở cùng…" thành "Tôi có thể trải qua điều gì nếu…". Ý tưởng xung quanh đó là bạn có thể có ý tưởng về "Nếu tôi chọn con đường đó, thì đây là điều gì có thể xảy ra" so với " Tôi nên làm hay không nên làm?".

Cuối cùng, bạn có sự lựa chọn về việc bạn làm điều đó hoặc bạn không làm điều đó. Điều hiển nhiên là nếu bạn tập trung vào bản thân và cách bạn phản ứng, cư xử và hành động, đó là điều mà bạn có thể làm. Nếu bạn đặt câu hỏi "Bạn trai của tôi sẽ như thế nào để sống cùng?" đó là một cách để nhận được câu trả lời rất cụ thể.

Cre: Nhi Hay Đi