Trò chuyện nghệ thuật: "Phong cảnh như tỉnh như mơ"

Trò chuyện nghệ thuật: "Phong cảnh như tỉnh như mơ" * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 1. Thời gian: 15h00 Thứ bảy, ngày 16/01/2021 2. Địa điểm: Mơ Art Space | B3, 136 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Ngôn ngữ: Buổi trò chuyện sẽ diễn ra bằng tiếng Việt. 4. Về nội dung sự kiện: Danh họa Tô Ngọc Vân từng đã than rằng: "Một vài nhà còn giữ một vài bức truyền thần, vài tấm tranh lụa hoa điểu, hay sơn thủy…đại để là những bức tranh phong cảnh Tàu, nhân vật Tàu, không một dấu vết gì giang sơn Việt Nam cả, chứ đừng nói đến tính cách đặc biệt Việt Nam nữa". Phong cảnh ít xuất hiện trong những bức tranh dân gian Đông Hồ, Kim Hoàng, Hàng Trống. Chỉ tới đầu thế kỷ XX, tranh phong cảnh Việt Nam mới thực sự định hình. Nhưng do những biến cố lịch sử...
quảng cáo

Trò chuyện nghệ thuật:

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 15h00 Thứ bảy, ngày 16/01/2021

2. Địa điểm: Mơ Art Space | B3, 136 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Ngôn ngữ: Buổi trò chuyện sẽ diễn ra bằng tiếng Việt.

4. Về nội dung sự kiện:

Danh họa Tô Ngọc Vân từng đã than rằng: "Một vài nhà còn giữ một vài bức truyền thần, vài tấm tranh lụa hoa điểu, hay sơn thủy…đại để là những bức tranh phong cảnh Tàu, nhân vật Tàu, không một dấu vết gì giang sơn Việt Nam cả, chứ đừng nói đến tính cách đặc biệt Việt Nam nữa".

Phong cảnh ít xuất hiện trong những bức tranh dân gian Đông Hồ, Kim Hoàng, Hàng Trống. Chỉ tới đầu thế kỷ XX, tranh phong cảnh Việt Nam mới thực sự định hình. Nhưng do những biến cố lịch sử phức tạp trong suốt thế kỷ XX, khiến cho cảnh vật, thiên nhiên dường như chỉ là bối cảnh cho những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và chính trị. Phong cảnh được tái tạo trong nghệ thuật phản ánh đa chiều những nhận thức của con người, thể hiện sinh thái văn hóa, bối cảnh chính trị, ý niệm tôn giáo. Phong cảnh luôn là những cái ta nhìn thấy. Tranh phong cảnh luôn thể hiện cái mà người nghệ sĩ muốn cho ta thấy, muốn cho chúng ta nhớ, muốn chúng ta suy ngẫm về những gì thấy được trong tranh.

4. Về diễn giả:

Trần Hậu Yên Thế (sinh 1970) là nghệ sĩ thị giác đồng thời là nhà nghiên cứu nghệ thuật. Trên phương diện thực hành nghệ thuật, ông đã có những sáng tác trong lĩnh vực nghệ thuật Sắp đặt, nghệ thuật Ý niệm, là một trong những lớp nghệ sĩ trẻ thế hệ 7x tham gia các loại hình nghệ thuật mới ở Việt Nam. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nghiên cứu mỹ thuật cổ truyền, ông cũng là một chuyên gia, đã có những ấn phẩm công bố những công trình nghiên cứu về nghệ thuật cổ truyền của người Việt. Năm 2016 ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật. Luận án tập trung vào nghệ thuật trang trí cổ truyền người Việt trong mối quan hệ giao lưu và tiếp biến văn hóa.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/Mo-Art-Space

Event: https://www.facebook.com/events/310977106982139/