Triển lãm tranh: Về Bến Lạ

Triển lãm tranh: Về Bến Lạ Thông tin từ ban tổ chức: Triển lãm tranh | Exposition de peintures VỀ BẾN LẠ | A PROPOS DE RIVE INCONNUE Của | Par Lê Thiết Cương Sảnh triển lãm L’Espace | Hall de L’Espace Khai mạc | Vernissage : 18h00 - 12.03.2021 Triển lãm | Exposition : 12.03.2021> 04.04.2021 Vào cửa tự do | Entrée libre -------------- Từ thi ca đến hội họa Minh họa cho thơ? Gọi là những bức tranh vẽ trên cảm hứng từ thi ca thì đúng hơn chăng? Tranh không thể minh họa cho thơ được. Mỗi một loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng của nó. Cho dù với thi ca, hội họa là người hàng xóm nhưng nó vẫn sống độc lập. Nếu giả sử hội họa sống tầm gửi vào thi ca thì nó sẽ chết. Bức tranh vẽ trên cảm hứng từ một bài, một câu thơ...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Triển lãm tranh | Exposition de peintures

VỀ BẾN LẠ | A PROPOS DE RIVE INCONNUE

Của | Par Lê Thiết Cương

Sảnh triển lãm L’Espace | Hall de L’Espace

Khai mạc | Vernissage : 18h00 - 12.03.2021

Triển lãm | Exposition : 12.03.2021> 04.04.2021

Vào cửa tự do | Entrée libre

--------------

Từ thi ca đến hội họa

Minh họa cho thơ? Gọi là những bức tranh vẽ trên cảm hứng từ thi ca thì đúng hơn chăng?

Tranh không thể minh họa cho thơ được. Mỗi một loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng của nó. Cho dù với thi ca, hội họa là người hàng xóm nhưng nó vẫn sống độc lập. Nếu giả sử hội họa sống tầm gửi vào thi ca thì nó sẽ chết.

Bức tranh vẽ trên cảm hứng từ một bài, một câu thơ nên được coi là văn bản 2 của bài thơ đó hoặc một cách hiểu, cách cảm khác về bài thơ đó.

Qua bức tranh bài thơ sẽ được dài rộng ra, bài thơ ấy sẽ sống thêm một đời sống khác, một đời sống bằng hình mầu mà chỉ hội họa mới tạo ra được.

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện