Triển lãm “Thu Treo”

Triển lãm “Thu Treo”   Thông tin từ ban tổ chức: Thời gian: 06/10 – 12/11/2020 Địa điểm: Sàn Art Millennium Masteri, B6.16 & B6.17, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. HCM   --------------------------------------------------------------- Với các tác phẩm: một bức hình nhỏ mang ký ức tập thể mờ nhoè, ưu tư của Yoo Soon-Mi; một ảnh tượng ghi lại trật tự xã hội của Phan Quang; một vật phẩm của Nguyễn Thị Thanh Mai rọi sáng vào một phương tiện y học hàng ngày xâm phạm cơ thể người nữ; những biến dạng mong manh mọc khắp cánh đồng trù phú của Lê Hoàng Bích Phượng; một huân chương thiếc mang những suy tư về cái chết, hình phạt và di sản chiến tranh của Nguyễn Trần Nam; thực vật kỳ ảo trên giấy của Tuyền Nguyễn; những phân mảnh đan xen giữa văn bản, chỉ thêu và tin tức tai hại của...
quảng cáo

 

Thông tin từ ban tổ chức:

Thời gian: 06/10 – 12/11/2020

Địa điểm: Sàn Art Millennium Masteri, B6.16 & B6.17, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. HCM  

---------------------------------------------------------------

Với các tác phẩm: một bức hình nhỏ mang ký ức tập thể mờ nhoè, ưu tư của Yoo Soon-Mi; một ảnh tượng ghi lại trật tự xã hội của Phan Quang; một vật phẩm của Nguyễn Thị Thanh Mai rọi sáng vào một phương tiện y học hàng ngày xâm phạm cơ thể người nữ; những biến dạng mong manh mọc khắp cánh đồng trù phú của Lê Hoàng Bích Phượng; một huân chương thiếc mang những suy tư về cái chết, hình phạt và di sản chiến tranh của Nguyễn Trần Nam; thực vật kỳ ảo trên giấy của Tuyền Nguyễn; những phân mảnh đan xen giữa văn bản, chỉ thêu và tin tức tai hại của Questal Tay; một ‘chân lý cuối cùng' chơi đùa trên đất, vải và toan của Nguyễn Đức Phương.

---------------------------------------------------------------

Fall Hang

October – December 2020

Featuring a small melancholic picture of blurred collective memories by Yoo Soon-Mi; a photographic scene that captures a social order by Phan Quang; an object by Nguyen Thi Thanh Mai that illuminates the everyday medical invasion of female bodies; delicate deformations growing across a field of fertility figures by Le Hoang Bich Phuong; a tin medal that bears meditations on death, punishment and war legacies by Nguyen Tran Nam; fantastical flora on paper by Tuyen Nguyen; interwoven fragments of texts, textiles and disastrous news by Questal Tay; one whimsical ‘last truth’ on soil, fabric and canvas by Nguyen Duc Phuong.

Cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện