Triển Lãm Mỹ Thuật 'Câu Chuyện Bản Sắc & Hội Nhập'

Triển Lãm Mỹ Thuật 'Câu Chuyện Bản Sắc & Hội Nhập' Các tác phẩm sẽ kể những câu chuyện về “bản sắc” và “hội nhập”, hai khái niệm tưởng như không liên quan tới nhau nhưng thực chất lại đại diện cho một mối quan hệ tương hỗ, là nền tảng của các giá trị văn hoá trong xã hội hiện nay. Trong nghệ thuật, đó còn là câu chuyện trong cá nhân mỗi con người. Phải làm gì để gìn giữ những giá trị cốt lõi đã định hình danh tính của riêng mình, để không bị đồng hoá nhưng vẫn có thể hoà nhập với xu thế của thời đại. Triển lãm quy tụ hơn 30 tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ điêu khắc với đa dạng chất liệu là trải nghiệm của các nghệ sĩ trên con đường làm nghệ thuật. Các nghệ sĩ tham gia triển lãm: Lê Văn Sửu, Nguyễn Ngọc Long, Vương Trọng Đức, Ngô...
quảng cáo

Các tác phẩm sẽ kể những câu chuyện về “bản sắc” và “hội nhập”, hai khái niệm tưởng như không liên quan tới nhau nhưng thực chất lại đại diện cho một mối quan hệ tương hỗ, là nền tảng của các giá trị văn hoá trong xã hội hiện nay. Trong nghệ thuật, đó còn là câu chuyện trong cá nhân mỗi con người. Phải làm gì để gìn giữ những giá trị cốt lõi đã định hình danh tính của riêng mình, để không bị đồng hoá nhưng vẫn có thể hoà nhập với xu thế của thời đại.
Triển lãm quy tụ hơn 30 tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ điêu khắc với đa dạng chất liệu là trải nghiệm của các nghệ sĩ trên con đường làm nghệ thuật.Các nghệ sĩ tham gia triển lãm: Lê Văn Sửu, Nguyễn Ngọc Long, Vương Trọng Đức, Ngô Tuấn Phong, Nguyễn Nghĩa Phương, Triệu Khắc Tiến, Trần Hậu Yên Thế, Nguyễn Thế Sơn, Vũ Đình Tuấn, Khổng Đỗ Tuyền, Trần Hoàng Sơn, Lê Trần Hậu Anh...

Đồng hành với triển lãm là hội thảo khoa học “Bản sắc và hội nhập trong mỹ thuật Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI” với các tham luận nhằm bàn luận thêm về chủ đề này cũng như về sự thay đổi của diện mạo mỹ thuật Việt Nam những năm gần đây.

Lịch chương trình:

Khai mạc triển lãm: 17h ngày 8 tháng 5 năm 2019. Triển lãm từ 8/5 đến 18/5/2019.

Địa điểm: Bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Hội Thảo: 8h ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại Phòng Đa chức năng, Tầng 6, Nhà F, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.