Triển Lãm: Đợi Ngày Cạn Gió 2022

Triển Lãm: Đợi Ngày Cạn Gió 2022 Thông tin từ ban tổ chức: Thời gian: 11:00 – 18:00, Thứ ba – Thứ bảy 01/03 – 23/04/2022 Địa điểm: 195/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, TP HCM. ----------------- Năm 2008, Nguyễn Thái Tuấn mở triển lãm cá nhân đầu tiên, trong đó anh chia sẻ các quan sát về thân phận con người thông qua loạt tác phẩm Tranh Đen. Gần như ngay lập tức, tranh của anh đã xuất hiện trên hàng loạt diễn đàn văn nghệ, hội họa, và các bài bình luận liên ngành về xã hội, chính trị. Cũng đúng lúc đó, 10 năm trước, Tuấn hợp tác với Sàn Art lần thứ hai, và sau đó triển lãm quốc tế ở nhiều nơi với loạt tác phẩm Di Sản trong đó anh “khám phá vai trò của người hùng và đao phủ trong lịch sử,” vẫn qua một loạt các...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức: