Triển lãm “Độc Lập”

Triển lãm “Độc Lập”   Thông tin từ ban tổ chức: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)Độc lập, tự do là quyền và khát vọng muôn đời của dân tộc Việt Nam. Khát vọng thiêng liêng đó được bắt nguồn từ truyền thống yêu nước; được giữ gìn, hun đúc đồng hành cùng lịch sử dân tộc, và bùng cháy mỗi khi chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị xâm phạm bởi các thế lực ngoại bang. Từ thế kỷ X đến thế kỷ XX, Việt Nam phải đương đầu với biết bao mối họa xâm lăng như thế, nhưng cũng từng đó thời...
quảng cáo

 

Thông tin từ ban tổ chức:

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Độc lập, tự do là quyền và khát vọng muôn đời của dân tộc Việt Nam. Khát vọng thiêng liêng đó được bắt nguồn từ truyền thống yêu nước; được giữ gìn, hun đúc đồng hành cùng lịch sử dân tộc, và bùng cháy mỗi khi chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị xâm phạm bởi các thế lực ngoại bang.

Từ thế kỷ X đến thế kỷ XX, Việt Nam phải đương đầu với biết bao mối họa xâm lăng như thế, nhưng cũng từng đó thời gian nền Độc lập dân tộc được giữ vững và bảo vệ. Điều này càng minh chứng hơn về một hệ giá trị trường tồn của người Việt Nam: Khát vọng Độc lập, Tự do.

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội liên quan chặt chẽ với những sự kiện quan trọng và các giá trị biểu đạt văn hóa, nghệ thuật của một quá trình hình thành và phát triển quốc gia độc lập trong gần một thiên niên kỷ, quá trình hình thành một nhà nước hiện đại ở châu Á. Những sự kiện trọng đại như vậy đều được thể hiện một cách rất điển hình trong Khu Di sản. Đặc biệt, cần nhấn mạnh đến những sự kiện liên quan trực tiếp tới những “bản tuyên ngôn” khẳng định về nền độc lập, tự chủ của dân tộc.

Từ: Nam Quốc Sơn Hà vang lên tại phòng tuyến sông Như Nguyệt, trong cuộc chiến chống lại âm mưu xâm lược của nhà Tống vào năm 1077; đến Bình Ngô Đại Cáo được Nguyễn Trãi phụng mệnh vua Lê Lợi soạn thảo khi kết thúc toàn thắng 20 năm kháng chiến chống quân Minh xâm lược, năm 1428; Và đặc biệt là bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/9/1945.

Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945-2/0/2020), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội giới thiệu Triển lãm ảnh với chủ đề “Độc lập” tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long

Triển lãm có phiên bản trực tuyến tại website:trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện