Triển khai thí điểm bảo hiểm hưu trí bổ sung

Triển khai thí điểm bảo hiểm hưu trí bổ sung Ngày 28/11, Bộ LĐTB&XH cho biết, sẽ thực hiện thí điểm chính sách Bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 1/6/2013 đối với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong vòng 3 – 5 năm.   Từ đó sẽ hoàn thiện dần chính sách và mở rộng phạm vi áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp khác. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là một chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức các tài khoản cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính. Với mức đóng hàng tháng từ 5 – 10% mức thu nhập thực tế hàng tháng nhưng không quá 10 triệu đồng, người lao động khi...
quảng cáo

bao hiem huu triNgày 28/11, Bộ LĐTB&XH cho biết, sẽ thực hiện thí điểm chính sách Bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 1/6/2013 đối với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong vòng 3 – 5 năm.

 

Từ đó sẽ hoàn thiện dần chính sách và mở rộng phạm vi áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp khác. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là một chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức các tài khoản cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính. Với mức đóng hàng tháng từ 5 – 10% mức thu nhập thực tế hàng tháng nhưng không quá 10 triệu đồng, người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng một khoản lương hàng tháng cho đến cuối đời bên cạnh chế độ hưu trí đã được Nhà nước chi trả.

Nguồn KTDT.com.vn

Bài viết trướcCà Mau: Trên 7.700 lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
Bài kếBaoLong tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 tỷ lệ 6%