TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2019

TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2019 TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2019 Theo đó, TP Hồ Chí Minh sẽ được bắn pháo hoa tại 2 điểm: Một điểm tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và một điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), như những năm trước. Thời lượng không quá 15 phút vào 0 giờ ngày 1/1/2019. Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định 36/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh, trật tự và tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách nhà nước. UBND TP Hồ Chí Minh cho biết mục đích thành phố tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2019 là để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới; nguồn kinh phí thực hiện bắn...
quảng cáo

Theo đó, TP Hồ Chí Minh sẽ được bắn pháo hoa tại 2 điểm: Một điểm tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và một điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), như những năm trước. Thời lượng không quá 15 phút vào 0 giờ ngày 1/1/2019.

Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định 36/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh, trật tự và tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách nhà nước.

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết mục đích thành phố tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2019 là để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới; nguồn kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được chi từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Trước đó, ngày 12-12, UBND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành phố được bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2019.