TP.HCM: Ra mắt dịch vụ “bảo hiểm tinh thần”

TP.HCM: Ra mắt dịch vụ “bảo hiểm tinh thần” SGTT.VN – Ngày 6.8 t?i, trung tâm ?ng d?ng khoa h?c tâm lý H?n Vi?t (TP.HCM) s? cho ra m?t lo?i hình d?ch v? b?o hi?m m?i: “B?o hi?m tinh th?n” t?i các doanh nghi?p. Bà Nguy?n Th? Tâm, giám ??c trung tâm ?ng d?ng khoa h?c tâm lý H?n Vi?t, TP.HCM cho bi?t nh? trên ngày 2.8. Bà Tâm cũng cho biết, qua công tác nghiên cứu và tư vấn tâm lý cho các doanh nghiệp, nhận thấy nhân sự làm việc trong các doanh nghiệp hiện nay phần lớn gặp nhiều mâu thuẫn dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi thần kinh, tâm lý bị dồn nén, bức xúc trong các mối quan hệ. Nhân viên không được giải quyết thấu đáo về những bức xúc và họ cứ lần lượt ra đi. Vì vậy, ngoài mô hình chăm sóc đến sức khỏe về thể chất, nhân sự cũng...
quảng cáo

SGTT.VN – Ngày 6.8 t?i, trung tâm ?ng d?ng khoa h?c tâm lý H?n Vi?t (TP.HCM) s? cho ra m?t lo?i hình d?ch v? b?o hi?m m?i: “B?o hi?m tinh th?n” t?i các doanh nghi?p.

Bà Nguy?n Th? Tâm, giám ??c trung tâm ?ng d?ng khoa h?c tâm lý H?n Vi?t, TP.HCM cho bi?t nh? trên ngày 2.8.
Bà Tâm cũng cho biết, qua công tác nghiên cứu và tư vấn tâm lý cho các doanh nghiệp, nhận thấy nhân sự làm việc trong các doanh nghiệp hiện nay phần lớn gặp nhiều mâu thuẫn dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi thần kinh, tâm lý bị dồn nén, bức xúc trong các mối quan hệ. Nhân viên không được giải quyết thấu đáo về những bức xúc và họ cứ lần lượt ra đi. Vì vậy, ngoài mô hình chăm sóc đến sức khỏe về thể chất, nhân sự cũng cần được trang bị về sức khỏe tinh thần (phần hồn). Khi doanh nghiệp mua sản phẩm bảo hiểm này, nhân sự sẽ được các chuyên viên tâm lý chăm sóc, giải tỏa tinh thần khi gặp phải mâu thuẫn, căng thẳng và quay lại làm việc tiếp.

Hoàng Nhung
Báo điện tử sài gòn tiếp thị media