Top những công trình như đến từ tương lai, xứng danh kiệt tác của thế giới

Top những công trình như đến từ tương lai, xứng danh kiệt tác của thế giới

1. Bảo tàng Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vienna, Áo là nơi trưng bày một bộ sưu tập gồm 10.000 tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại, bao gồm các tác phẩm của Andy Warhol, Pablo Picasso, Joseph Beuys…