Top nam idol Kpop đẹp trai nhất trong mắt phái nữ Nhật Bản theo độ tuổi 10, 20, 30 và 40

Top nam idol Kpop đẹp trai nhất trong mắt phái nữ Nhật Bản theo độ tuổi 10, 20, 30 và 40 Top nam idol Kpop do phái nữ Nhật Bản trong độ tuổi teen bình chọn: Top 1. BTS V Top 2. ASTRO Cha Eunwoo Top 3. BTS Jungkook Top 4. BTS Jin Top 5. BTS Jimin Top 6. TXT Beomgyu Top 7. ORβIT Younghoon Top 8. ORβIT Yoondong Top 9. ORβIT Heecheon Top 10. SEVENTEEN Jeonghan Top 11. NCT Taeyong Top 12. NCT Lucas Top 13. NCT Jaemin Top 14. SEVENTEEN Wonwoo Top 15. ENHYPEN Ni-Ki Top 16. SEVENTEEN Vernon Top 17. VICTON Subin Top 18. TXT Taehyun Top 19. TXT Yeonjun Top 20. TXT Soobin Top nam idol Kpop do phái nữ Nhật Bản trong độ tuổi 20 bình chọn: Top 1. SEVENTEEN Jeonghan Top 2. Stray Kids Felix Top 3. BTS V Top 4. ASTRO Cha Eunwoo Top 5. BTS Jin Top 6. ORβIT Younghoon Top 7. BTS Jungkook Top 8. SHINee Taemin Top 9. ORβIT Yoondong Top...
quảng cáo

Top nam idol Kpop do phái nữ Nhật Bản trong độ tuổi teen bình chọn:

Top 1. BTS V

Top 2. ASTRO Cha Eunwoo

Top 3. BTS Jungkook

Top 4. BTS Jin

Top 5. BTS Jimin

Top 6. TXT Beomgyu

Top 7. ORβIT Younghoon

Top 8. ORβIT Yoondong

Top 9. ORβIT Heecheon

Top 10. SEVENTEEN Jeonghan

Top nam idol Kpop đẹp trai nhất trong mắt phái nữ Nhật Bản theo độ tuổi 10, 20, 30 và 40

Top 11. NCT Taeyong

Top 12. NCT Lucas

Top 13. NCT Jaemin

Top 14. SEVENTEEN Wonwoo

Top 15. ENHYPEN Ni-Ki

Top 16. SEVENTEEN Vernon

Top 17. VICTON Subin

Top 18. TXT Taehyun

Top 19. TXT Yeonjun

Top 20. TXT Soobin

Top nam idol Kpop do phái nữ Nhật Bản trong độ tuổi 20 bình chọn:

Top 1. SEVENTEEN Jeonghan

Top 2. Stray Kids Felix

Top 3. BTS V

Top 4. ASTRO Cha Eunwoo

Top 5. BTS Jin

Top 6. ORβIT Younghoon

Top 7. BTS Jungkook

Top 8. SHINee Taemin

Top 9. ORβIT Yoondong

Top 10. ORβIT Heecheon

Top nam idol Kpop đẹp trai nhất trong mắt phái nữ Nhật Bản theo độ tuổi 10, 20, 30 và 40

Top 11. SF9 Chani

Top 12. ASTRO Moonbin

Top 13. TXT Beomgyu

Top 14. BTS Jimin

Top 15. SEVENTEEN Vernon

Top 16. TXT Huening Kai

Top 17. THE BOYZ Hyunjae

Top 18. PENTAGON Hongseok

Top 19. THE BOYZ Kevin

Top 20. EXO Chanyeol

Top nam idol Kpop do phái nữ Nhật Bản trong độ tuổi 30 bình chọn:

Top 1. SHINee Taemin

Top 2. Super Junior Donghae

Top 3. ORβIT Younghoon

Top 4. SHINee Minho

Top 5. Super Junior Heechul

Top 6. ORβIT Yoondong

Top 7. JYJ Kim Jaejoong

Top 8. TVXQ Changmin

Top 9. Super Junior Yesung

Top 10. ORβIT Heecheon

Top nam idol Kpop đẹp trai nhất trong mắt phái nữ Nhật Bản theo độ tuổi 10, 20, 30 và 40

Top 11. TVXQ Yunho

Top 12. Super Junior Leeteuk

Top 13. NCT Yuta

Top 14. BTS V

Top 15. ASTRO Cha Eunwoo

Top 16. NU'EST Minhyun

Top nam idol Kpop do phái nữ Nhật Bản trong độ tuổi 40 bình chọn:

Top 1. BTS V

Top 2. BTS Jungkook

Top 3. ASTRO Cha Eunwoo

Top 4. ORβIT Younghoon

Top 5. TXT Beomgyu

Top 6. TVXQ Changmin

Top 7. TREASURE Hyunsuk

Top 8. ASTRO Sanha

Top 9. SEVENTEEN Jun

Top 10. SEVENTEEN Mingyu

Top nam idol Kpop đẹp trai nhất trong mắt phái nữ Nhật Bản theo độ tuổi 10, 20, 30 và 40

Top 11. INFINITE L

Top 12. ASTRO Moonbin

Top 13. TVXQ Yunho

Top 14. BTS Jin

Top 15. Super Junior Donghae

Top 16. TXT Yeonjun

Top 17. BTOB Sungjae

Top 18. Stray Kids Hyunjin

Top 19. BTS Suga

Top 20. TXT Taehyun