Top 15 sa mạc kỳ lạ nhất TG, động thực vật thích nghi theo cách đặc biệt

Top 15 sa mạc kỳ lạ nhất TG, động thực vật thích nghi theo cách đặc biệt 1. Sa mạc Mojave, Mỹ Các dãy núi gồ ghề và các lòng chảo sâu tạo thành cảnh quan chính của sa mạc Mojave. Đặc biệt, Mojave là nơi có nhiệt độ thấp nhất và nóng nhất khiến cho môi trường sống của các loài động vật ở đây cũng rất kỳ lạ.
quảng cáo

1. Sa mạc Mojave, Mỹ

Các dãy núi gồ ghề và các lòng chảo sâu tạo thành cảnh quan chính của sa mạc Mojave. Đặc biệt, Mojave là nơi có nhiệt độ thấp nhất và nóng nhất khiến cho môi trường sống của các loài động vật ở đây cũng rất kỳ lạ.