Top 10 quốc gia dành nhiều thời gian xem và nghe Kpop nhất

Top 10 quốc gia dành nhiều thời gian xem và nghe Kpop nhất Cuộc khảo sát diễn ra ở khoảng 17 quốc gia được xem là thường xuyên tiếp xúc với Kpop nhất (ngoại trừ Hàn Quốc) và dưới đây là 10 quốc gia có fan dành nhiều thời gian nhất. Bạn thử đoán xem Việt Nam đứng ở vị trí thứ mấy nhé. Lưu ý: Con số giờ đưa ra là trung bình trong một tháng, và là con số trung bình của tất cả những người tham gia khảo sát đến từ quốc gia đó. 10. THỔ NHĨ KỲ - Trung bình 14 giờ/tháng 9. UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập) - Trung bình 15 giờ/tháng 8. NAM PHI - Trung bình 15 giờ/tháng 7. NGA - Trung bình 16 giờ/tháng 6. ẤN ĐỘ - Trung bình 16 giờ/tháng 5. BRAZIL - Trung bình 17 giờ/tháng 4. MALAYSIA - Trung bình 20 giờ/tháng 3. VIỆT NAM - Trung bình 22...
quảng cáo

Cuộc khảo sát diễn ra ở khoảng 17 quốc gia được xem là thường xuyên tiếp xúc với Kpop nhất (ngoại trừ Hàn Quốc) và dưới đây là 10 quốc gia có fan dành nhiều thời gian nhất. Bạn thử đoán xem Việt Nam đứng ở vị trí thứ mấy nhé.

Top 10 quốc gia dành nhiều thời gian xem và nghe Kpop nhất

Lưu ý: Con số giờ đưa ra là trung bình trong một tháng, và là con số trung bình của tất cả những người tham gia khảo sát đến từ quốc gia đó.

10. THỔ NHĨ KỲ - Trung bình 14 giờ/tháng

9. UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập) - Trung bình 15 giờ/tháng

8. NAM PHI - Trung bình 15 giờ/tháng

7. NGA - Trung bình 16 giờ/tháng

6. ẤN ĐỘ - Trung bình 16 giờ/tháng

5. BRAZIL - Trung bình 17 giờ/tháng

4. MALAYSIA - Trung bình 20 giờ/tháng

3. VIỆT NAM - Trung bình 22 giờ/tháng

2. THÁI LAN - Trung bình 22 giờ/tháng

1. INDONESIA - Trung bình 24 giờ/tháng

Còn bạn, trung bình 1 tháng bạn sẽ dành ra bao nhiêu thời gian để nghe và xem Kpop?