Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019

Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019 1. Hajimete Koi wo Shita Hi ni Yomu Hanashi: 1,064 phiếu 2. Ossan's Love -in the sky-: 591 phiếu 3. Grand Maison Tokyo: 586 phiếu 4. Kore wa Keihi de Ochimasen!: 522 phiếu 5. Sherlock: 482 phiếu 6. In Hand: 443 phiếu 7. Semi Otoko: 430 phiếu 8. Anata no Ban desu: 399 phiếu 9. Mirror Twins: 395 phiếu 10. Perfect World: 376 phiếu Nguồn: Model Press
quảng cáo

1. Hajimete Koi wo Shita Hi ni Yomu Hanashi: 1,064 phiếu

Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019

2. Ossan's Love -in the sky-: 591 phiếu

Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019

3. Grand Maison Tokyo: 586 phiếu

Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019

4. Kore wa Keihi de Ochimasen!: 522 phiếu

Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019

5. Sherlock: 482 phiếu

Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019

6. In Hand: 443 phiếu

Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019

7. Semi Otoko: 430 phiếu

Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019

8. Anata no Ban desu: 399 phiếu

Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019

9. Mirror Twins: 395 phiếu

Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019

10. Perfect World: 376 phiếu

Top 10 phim truyền hình Nhật Bản được khán giả yêu thích nhất năm 2019

Nguồn: Model Press