TOP 10 NHÓM NHẠC KPOP TỔ CHỨC CONCERT TẠI NHẬT BẢN SỞ HỮU LƯỢNG KHÁN GIẢ ĐÔNG NHẤT

TOP 10 NHÓM NHẠC KPOP TỔ CHỨC CONCERT TẠI NHẬT BẢN SỞ HỮU LƯỢNG KHÁN GIẢ ĐÔNG NHẤT Dựa trên những thông số như: Tổng số concert mà họ đã thực hiện & Tổng lượng khán giả mà họ đã thu hút được (xét trong thời gian hoạt động cho đến 2020), có thể nói rằng bảng xếp hạng này phản ánh tương đối chính xác độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của các nhóm nhạc Kpop tại Nhật Bản. 1. NHÓM NHẠC NAM KPOP - TVXQ + Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2006 - 2020 + Tổng số lượng buổi biểu diễn: 232 show + Tổng số lượng khán giả: 6.063.500 người 2. NHÓM NHẠC NAM KPOP - BIGBANG + Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2008 - 2020 + Tổng số lượng buổi biểu diễn: 177 show + Tổng số lượng khán giả: 5.893.000 người 3. NHÓM NHẠC NAM KPOP - SHINee + Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2010 -...
quảng cáo

Dựa trên những thông số như: Tổng số concert mà họ đã thực hiện & Tổng lượng khán giả mà họ đã thu hút được (xét trong thời gian hoạt động cho đến 2020), có thể nói rằng bảng xếp hạng này phản ánh tương đối chính xác độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của các nhóm nhạc Kpop tại Nhật Bản.

TOP 10 NHÓM NHẠC KPOP TỔ CHỨC CONCERT TẠI NHẬT BẢN SỞ HỮU LƯỢNG KHÁN GIẢ ĐÔNG NHẤT

1. NHÓM NHẠC NAM KPOP - TVXQ

+ Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2006 - 2020

+ Tổng số lượng buổi biểu diễn: 232 show

+ Tổng số lượng khán giả: 6.063.500 người

2. NHÓM NHẠC NAM KPOP - BIGBANG

+ Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2008 - 2020

+ Tổng số lượng buổi biểu diễn: 177 show

+ Tổng số lượng khán giả: 5.893.000 người

3. NHÓM NHẠC NAM KPOP - SHINee

+ Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2010 - 2020

+ Tổng số lượng buổi biểu diễn: 150 show

+ Tổng số lượng khán giả: 2.300.000 người

4. NHÓM NHẠC NAM KPOP - BTS

+ Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2014 - 2020

+ Tổng số lượng buổi biểu diễn: 73 show

+ Tổng số lượng khán giả: 1.568.000 người

5. NHÓM NHẠC NAM KPOP - 2PM

+ Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2011 - 2020

+ Tổng số lượng buổi biểu diễn: 104 show

+ Tổng số lượng khán giả: 1.461.500 người

TOP 10 NHÓM NHẠC KPOP TỔ CHỨC CONCERT TẠI NHẬT BẢN SỞ HỮU LƯỢNG KHÁN GIẢ ĐÔNG NHẤT

6. NHÓM NHẠC NAM KPOP - EXO

+ Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2014 - 2020

+ Tổng số lượng buổi biểu diễn: 68 show

+ Tổng số lượng khán giả: 1.323.200 người

7. NHÓM NHẠC NAM KPOP - Super Junior

+ Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2008 - 2020

+ Tổng số lượng buổi biểu diễn: 49 show

+ Tổng số lượng khán giả: 1.284.900 người

8. NHÓM NHẠC NAM KPOP - iKON

+ Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2016 - 2020

+ Tổng số lượng buổi biểu diễn: 126 show

+ Tổng số lượng khán giả: 1.282.000 người

9. NHÓM NHẠC NAM KPOP - SNSD

+ Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2011 - 2020

+ Tổng số lượng buổi biểu diễn: 60 show

+ Tổng số lượng khán giả: 825.400 người

10. NHÓM NHẠC NAM KPOP - SEVENTEEN

+ Thời gian hoạt động tại Nhật Bản: 2016 - 2020

+ Tổng số lượng buổi biểu diễn: 63 show

+ Tổng số lượng khán giả: 767.000 người