Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020

Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020 Top 10. MONSTA X - 2.160.700 lần Top 9. TWICE - 3.414.600 lần Top 8. SEVENTEEN - 3.772.100 lần Top 7. TXT - 4.292.500 lần Top 6. ATEEZ - 4.526.400 lần Top 5. GOT7 - 7.442.900 lần Top 4. TREASURE - 7.765.900 lần Top 3. BLACKPINK - 12.689.800 lần Top 2. EXO - 18.331.600 lần Top 1. BTS - 102.287.500 lần Xin chúc mừng tất cả các nhóm nhạc Kpop đã có sức ảnh hưởng lớn trên Twitter trong tháng 8/2020. Nhóm nhạc bạn yêu thích xếp ở vị trí thứ mấy? Bạn ấn tượng nhất với thứ hạng của nhóm nhạc nào? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé. Lưu ý: + Số liệu chỉ được tính từ ngày 1/8 đến ngày 31/8. + Con số hiển thị là số lần mà nghệ sĩ đó được nhắc đến trên Twitter trong tháng 8.
quảng cáo

Top 10. MONSTA X - 2.160.700 lần

Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020

Top 9. TWICE - 3.414.600 lần

Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020

Top 8. SEVENTEEN - 3.772.100 lần

Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020

Top 7. TXT - 4.292.500 lần

Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020

Top 6. ATEEZ - 4.526.400 lần

Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020

Top 5. GOT7 - 7.442.900 lần

Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020

Top 4. TREASURE - 7.765.900 lần

Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020

Top 3. BLACKPINK - 12.689.800 lần

Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020

Top 2. EXO - 18.331.600 lần

Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020

Top 1. BTS - 102.287.500 lần

Top 10 nhóm nhạc Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter tháng 8/2020

Xin chúc mừng tất cả các nhóm nhạc Kpop đã có sức ảnh hưởng lớn trên Twitter trong tháng 8/2020. Nhóm nhạc bạn yêu thích xếp ở vị trí thứ mấy? Bạn ấn tượng nhất với thứ hạng của nhóm nhạc nào? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé.

Lưu ý:

+ Số liệu chỉ được tính từ ngày 1/8 đến ngày 31/8.

+ Con số hiển thị là số lần mà nghệ sĩ đó được nhắc đến trên Twitter trong tháng 8.