Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này!

Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này! 1. Bộ phim "NHẤT DẠ TÂN NƯƠNG" Diễn viên: Vi Viên Hạo, Dịch Bách Thần Khởi chiếu: 01/12/2019 2. Bộ phim "ĐIỆN HẠ CÔNG LƯỢC" Diễn viên: Đường Hiểu Thiên, Hoàng Nhật Oánh Dự kiến khởi chiếu: Tháng 12/2019 3. Bộ phim "KIẾM VƯƠNG TRIỀU" Diễn viên: Lý Hiện, Lý Nhất Đồng Khởi chiếu: 06/12/2019 4. Bộ phim "LÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN" Diễn viên: Ngô Thiến, Trương Tân Thành Dự kiến khởi chiếu: Tháng 12/2019 5. Bộ phim "TAM SINH TAM THẾ, CHẨM THƯỢNG THƯ" Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang Dự kiến khởi chiếu: Tháng 12/2019 6. Bộ phim "ĐẠI CHÚA TỂ" Diễn viên: Vương Nguyên, Âu Dương Na Na Dự kiến khởi chiếu: Tháng 12/2019 7. Bộ phim "MỌI NGƯỜI ĐỀU KHAO KHÁT GẶP ĐƯỢC EM" Diễn viên: Trương Triết Hạn, Chương Nhược Nam Dự kiến khởi chiếu: Tháng 12/2019 8. Bộ phim "LUẬT SƯ...
quảng cáo

1. Bộ phim "NHẤT DẠ TÂN NƯƠNG"

Diễn viên: Vi Viên Hạo, Dịch Bách Thần

Khởi chiếu: 01/12/2019

Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này!

2. Bộ phim "ĐIỆN HẠ CÔNG LƯỢC"

Diễn viên: Đường Hiểu Thiên, Hoàng Nhật Oánh

Dự kiến khởi chiếu: Tháng 12/2019

Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này!

3. Bộ phim "KIẾM VƯƠNG TRIỀU"

Diễn viên: Lý Hiện, Lý Nhất Đồng

Khởi chiếu: 06/12/2019

Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này!

4. Bộ phim "LÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN"

Diễn viên: Ngô Thiến, Trương Tân Thành

Dự kiến khởi chiếu: Tháng 12/2019

Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này!

5. Bộ phim "TAM SINH TAM THẾ, CHẨM THƯỢNG THƯ"

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang

Dự kiến khởi chiếu: Tháng 12/2019

Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này!

6. Bộ phim "ĐẠI CHÚA TỂ"

Diễn viên: Vương Nguyên, Âu Dương Na Na

Dự kiến khởi chiếu: Tháng 12/2019

Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này!

7. Bộ phim "MỌI NGƯỜI ĐỀU KHAO KHÁT GẶP ĐƯỢC EM"

Diễn viên: Trương Triết Hạn, Chương Nhược Nam

Dự kiến khởi chiếu: Tháng 12/2019

Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này!

8. Bộ phim "LUẬT SƯ TINH ANH"

Diễn viên: Cận Đông, Lam Doanh Oánh

Khởi chiếu: 20/12/2019

Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này!

9. Bộ phim "ĐẠI MINH PHONG HOA"

Diễn viên: Thang Duy, Chu Á Văn

Khởi chiếu: 17/12/2019

Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này!

10. Bộ phim "MỘNG HỒI ĐẠI THANH"

Diễn viên: Lý Lan Địch, Vương An Vũ

Dự kiến khởi chiếu: Tháng 12/2019

Tổng hợp các bộ phim Trung Quốc hay nhất sẽ phát sóng trong tháng 12 này!