Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam ký hợp đồng bảo hiểm 150 triệu USD

Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam ký hợp đồng bảo hiểm 150 triệu USD Theo thông tin từ Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt đã trở thành nhà bảo hiểm của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) giai đoạn 2016-2017 với mức trách nhiệm được bảo hiểm cao nhất là 150 triệu USD cho mỗi sự cố và tổng cộng cho cả năm. Trong đó, hợp đồng bảo hiểm sẽ cung cấp dịch vụ cho đội bay gồm 28 chiếc, 112 phi công và kỹ thuật viên. Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tham gia bảo hiểm mọi rủi ro thân máy bay bao gồm phụ tùng, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và các rủi ro tương tự, bảo hiểm tai nạn thành viên tổ bay của VNH. Tổng Công ty Bay Trực thăng là một trong những nhà khai thác dịch vụ bay trực thăng...
quảng cáo

Theo thông tin từ Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt đã trở thành nhà bảo hiểm của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) giai đoạn 2016-2017 với mức trách nhiệm được bảo hiểm cao nhất là 150 triệu USD cho mỗi sự cố và tổng cộng cho cả năm.

Trong đó, hợp đồng bảo hiểm sẽ cung cấp dịch vụ cho đội bay gồm 28 chiếc, 112 phi công và kỹ thuật viên.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tham gia bảo hiểm mọi rủi ro thân máy bay bao gồm phụ tùng, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và các rủi ro tương tự, bảo hiểm tai nạn thành viên tổ bay của VNH.

Tổng Công ty Bay Trực thăng là một trong những nhà khai thác dịch vụ bay trực thăng hàng đầu Đông Nam Á, VNH cũng hy vọng chương trình bảo hiểm hàng không giai đoạn 2016-2017 sẽ góp phần vào thành công chung của VNH cũng như nâng cao năng lực của Bảo hiểm Bảo Việt./

Theo (VietNamPlus)