Tọa đàm - Văn học trẻ đương đại Việt Nam

Tọa đàm - Văn học trẻ đương đại Việt Nam Tọa đàm - Văn học trẻ đương đại Việt Nam Thông qua một loạt các tác phẩm của các tác giả trẻ mà Nhã Nam đã xuất bản, và nhìn rộng ra những người viết trẻ xuất hiện gần đây nói chung, Tọa đàm - Văn học trẻ đương đại Việt Nam đề cập đến một vài phân tích, kiến giải về phong cách viết và những mối quan tâm của họ. Cụ thể: + Thế nào được gọi là người viết trẻ ? + Người viết trẻ quan tâm đến những vấn đề gì ? + Thể loại được những người viết trẻ lựa chọn thế nào và tại sao ? + Những phong cách viết quan sát được + Về xu hướng người trẻ viết bằng tiếng nước ngoài trong tương lai gần * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TỌA ĐÀM 1. Thời gian: 18h00 Thứ tư -...
quảng cáo

Thông qua một loạt các tác phẩm của các tác giả trẻ mà Nhã Nam đã xuất bản, và nhìn rộng ra những người viết trẻ xuất hiện gần đây nói chung, Tọa đàm - Văn học trẻ đương đại Việt Nam đề cập đến một vài phân tích, kiến giải về phong cách viết và những mối quan tâm của họ. Cụ thể:

+ Thế nào được gọi là người viết trẻ ?

+ Người viết trẻ quan tâm đến những vấn đề gì ?

+ Thể loại được những người viết trẻ lựa chọn thế nào và tại sao ?

+ Những phong cách viết quan sát được

+ Về xu hướng người trẻ viết bằng tiếng nước ngoài trong tương lai gần

Tọa đàm - Văn học trẻ đương đại Việt Nam

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TỌA ĐÀM

1. Thời gian: 18h00 Thứ tư - ngày 19.02.2020

2. Địa điểm: Thư viện L’Espace - 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Ngôn ngữ tọa đàm: Tiếng Việt

4. Cách thức tham dự: Vào cửa tự do!

5. Diễn giả: Mme Dieu Thuy - Nhà văn trẻ Việt Nam

__________

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/EspaceHanoi/

Website: https://ifv.vn/

SDT: 024 3936 2164