Tọa đàm: Hướng đến một tương lai bền vững

Tọa đàm: Hướng đến một tương lai bền vững   Thông tin từ ban tổ chức: Thời gian 10:00 – 11:00, Thứ bảy 24/10/2020 Link đăng ký --------------------- AVYLD và RMIT Việt Nam thân mời bạn tham dự cuộc đối thoại trực tuyến giữa nghệ sĩ Uudam Trần Nguyễn và giám đốc nghệ thuật của Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory, Zoe Butt. Trong buổi đối thoại, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, quan điểm của các nghệ sĩ này về ảnh hưởng của con người lên môi trường, và tìm ra điểm chung giữa tính sáng tạo, thiết kế và tính bền vững. Qua đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách các tác phẩm mới và quá trình sáng tạo có thể thúc đẩy các ý niệm xung quanh tính bền vững, sự biến đổi khí hậu và các cộng đồng địa phương,...
quảng cáo

 

Thông tin từ ban tổ chức:

Thời gian 10:00 – 11:00, Thứ bảy 24/10/2020

Link đăng ký

---------------------

AVYLD và RMIT Việt Nam thân mời bạn tham dự cuộc đối thoại trực tuyến giữa nghệ sĩ Uudam Trần Nguyễn và giám đốc nghệ thuật của Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory, Zoe Butt.

Trong buổi đối thoại, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, quan điểm của các nghệ sĩ này về ảnh hưởng của con người lên môi trường, và tìm ra điểm chung giữa tính sáng tạo, thiết kế và tính bền vững.

Qua đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách các tác phẩm mới và quá trình sáng tạo có thể thúc đẩy các ý niệm xung quanh tính bền vững, sự biến đổi khí hậu và các cộng đồng địa phương, trong sự nhìn về tương lai.

Buổi đối thoại cũng là sự kiện AVYLD và RMIT Vietnam ra mắt Cuộc thi Việt Nam 2030: Tầm nhìn tương lai

Ngôn ngữ: tiếng Anh.

Sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên trang Facebook của VFCD

Sự kiện thuộc Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020 do Đại học RMIT Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) và COLAB Việt Nam, với sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, bảo trợ truyền thông bởi Hanoi Grapevine.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.