Tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp

Tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan đơn vị liên quan đề xuất các biện pháp để tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp. Theo Phó Thủ tướng, qua báo cáo thì các địa phương, nông dân có mong muốn tiếp tục thực hiện hoặc mở rộng Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Vì vậy, chưa nên kết thúc thí điểm ngay Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp khi Bộ Tài chính chưa đề xuất hướng sắp tới như thế nào. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vơi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiền cứu đề xuất định hướng sắp tới. Trong khi đề xuất chính sách mới, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
quảng cáo

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan đơn vị liên quan đề xuất các biện pháp để tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, qua báo cáo thì các địa phương, nông dân có mong muốn tiếp tục thực hiện hoặc mở rộng Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Vì vậy, chưa nên kết thúc thí điểm ngay Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp khi Bộ Tài chính chưa đề xuất hướng sắp tới như thế nào.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vơi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiền cứu đề xuất định hướng sắp tới. Trong khi đề xuất chính sách mới, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất các biện pháp để tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và phù hợp với tình hình thực tế của các DN và các địa phương.

Được biết, theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 11/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2011-2013 nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần bảo đảm ổn định an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, hộ nông dân, cá nhân nghèo sản xuất nông nghiệp sẽ được Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm; hộ nông dân, cá nhân cận nghèo sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 80% phí bảo hiểm; hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo, cận nghèo sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 60% phí bảo hiểm; và tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm.

Đối tượng được bảo hiểm và khu vực thực hiện thí điểm gồm: cây lúa tại Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp; trâu, bò, lợn, gia cầm tại Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Dương và Hà Nội; nuôi trồng thủy sản cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm chân trắng tại Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau.

Theo (ThoiBaoNganHang)

{fcomment}