Thông tin học bổng toàn phần-bán toàn phần tại các trường Đại học hàng đầu thế giới

Thông tin học bổng toàn phần-bán toàn phần tại các trường Đại học hàng đầu thế giới I - TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU KHU VỰC CHÂU ÂU 1. [Hà Lan] Học Bổng Toàn Phần Bán Phần Chính Phủ Hà Lan Bậc Đại Học, Bậc Thạc Sĩ Tại Các Trường Đại Học 2021/2022 2. [Hà Lan] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Radboud 2021 3. [Phần Lan] Học Bổng Toàn Phần, Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Åbo Akademi 2021/2022 4. [Áo] Học Bổng ITH Salzburg Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Viện Quản Trị Du Lịch Và Khách Sạn Klessheim 2021/2022 5. [UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Swansea 2021/2022 6. [Bỉ] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Antwerp 2021/2022 7. [UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Tiến Sĩ Từ Chương Trình Nghiên Cứu Sinh Robert And Lisa Sainsbury Fellowships 2021-2022 8. [Hà Lan] Học Bổng Bán...
quảng cáo

I - TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU KHU VỰC CHÂU ÂU

1. [Hà Lan] Học Bổng Toàn Phần Bán Phần Chính Phủ Hà Lan Bậc Đại Học, Bậc Thạc Sĩ Tại Các Trường Đại Học 2021/2022

2. [Hà Lan] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Radboud 2021

3. [Phần Lan] Học Bổng Toàn Phần, Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Åbo Akademi 2021/2022

4. [Áo] Học Bổng ITH Salzburg Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Viện Quản Trị Du Lịch Và Khách Sạn Klessheim 2021/2022

5. [UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Swansea 2021/2022

6. [Bỉ] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Antwerp 2021/2022

7. [UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Tiến Sĩ Từ Chương Trình Nghiên Cứu Sinh Robert And Lisa Sainsbury Fellowships 2021-2022

8. [Hà Lan] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Breda (Breda University Of Applied Sciences) 2021

9. [UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Queen Mary University Of London 2021

10. [UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Business School, Đại Học Strathclyde 2021

THÔNG TIN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN-BÁN TOÀN PHẦN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

II - TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU KHU VỰC CHÂU Á

1. [Indonesia] Học Bổng Toàn Phần Chính Phủ Bậc Cử Nhân, Bậc Thạc Sĩ Tại Các Trường Đại Học Của Indonesia 2021/2022

2. [Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Từ World Bank Tại Các Trường Đại Học Nhật Bản 2021

3. [Thái Lan] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ, Bậc Tiến Sĩ Tại Học Viện Công Nghệ Quốc Tế Sirindhorn Thuộc Đại Học Thammasat 2021/2022

4. [USA/Trung Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Tiến Sĩ Tại Đại Học Peking/Princeton 2021/2022

5. [Đài Loan] Học Bổng Chính Phủ Toàn Phần Bậc Sau Tiến Sĩ Chương Trình Nghiên Cứu MOFA Taiwan Fellowship 2021/2022

6. [Singapore] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân & Tiến Sĩ Từ Cơ Quan Nghiên Cứu, Khoa Học Và Công Nghệ Singapore (A*STAR) 2021

7. [Singapore] Học Bổng Chính Phủ Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ, Bậc Tiến Sĩ Tại Các Trường Đại Học Của Singapore 2022

8. [Ấn Độ] Học Bổng Toàn Phần Bậc Đại Học, Bậc Thạc Sĩ Từ Chương Trình Quốc Tế Berows (BISPT)

9. [Trung Quốc] Học Bổng Toàn Phần Tất Các Bậc Học Tại Northwestern Polytechnical University (NPU) 2021/2022

10. [Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ, Bậc Tiến Sĩ Từ Quỹ Tokio Marine Kagami Tại Đại Học Tsukuba 2021-2022

III - TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU KHU VỰC CHÂU MỸ

1. [USA, Canada] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân STEM Của MPOWER Financing Dành Cho Nữ Sinh Viên 2021

2. [USA/Trung Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Tiến Sĩ Tại Đại Học Peking/Princeton 2021/2022

3. [USA] Học Bổng Toàn Phần Học Phí Bậc THPT Và Cử Nhân Cards Against Humanity Tại Các Trường Đại Học Mỹ 2021

4. [USA] Học Bổng Toàn Phần Học Phí Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Arizona 2021/2022

5. [USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Arkansas State 2021

6. [Canada] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Canadian Mennonite 2021

7. [USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học La Roche 2021

8. [USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Hope College 2021

9. [USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Hope College 2021

10. [Canada] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học York 2021

IV - TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU KHU VỰC CHÂU ÚC

1. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Tiến Sĩ Từ Quỹ Forrest Research Foundation 2021/2022

2. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Sinh Hoạt Phí Bậc Cử Nhân, Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học New England 2021/2022

3. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Macquarie 2021/2022

4. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Công Nghệ Queensland 2021

5. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Health And Behavioural Sciences Tại Đại Học Queensland 2021 ($28,092/Năm)

6. [Toàn Cầu] Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn Bậc Tiến Sĩ Chương Trình Robert S. McNamara Từ World Bank 2021/2022

7. [Australia] Học Bổng Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Edith Cowan 2021 ($45,000)

8. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học New South Wales 2021/2022

9. [New Zealand] Học Bổng Bán Phần BậcThạc Sĩ Tại Đại Học Auckland 2021

10. [Australia] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Griffith 2021

(*) Xem thêm các chương trình học bổng du học toàn cầu tại http://ybox.vn/hoc-bong