The Challenge of Realism - Performance & research showing

The Challenge of Realism - Performance & research showing The Challenge of Realism - Performance & research showing Đánh dấu kết cho một tháng lưu trú tại Hà Nội, sự kiện này giới thiệu giai đoạn nghiên cứu của dự án mang tên "Sự thử thách của chủ nghĩa hiện thực" xây dựng ý tưởng bởi bộ ba Rachel Monosov, Victor Dumont, và Lisa Lapierre (biểu diễn: Victor Dumont). Thử thách chủ nghĩa hiện thực là một trạng thái mơ màng nơi mà quá khứ va đập vào tương lai, hòa trộn thành một địa hạt tri thức mới. Khám phá cách cơ thể tương tác với những vật thể sống và vô tri, nhận thức của chúng ta về thời gian, và cả việc mất quyền kiểm soát đối với nó. Dự án nghiên cứu này khám phá những cử chỉ và điệu bộ trong quá khứ, cùng sự chiếm đoạt của văn hóa, đồng thời xem xét...
quảng cáo

Đánh dấu kết cho một tháng lưu trú tại Hà Nội, sự kiện này giới thiệu giai đoạn nghiên cứu của dự án mang tên "Sự thử thách của chủ nghĩa hiện thực" xây dựng ý tưởng bởi bộ ba Rachel Monosov, Victor Dumont, và Lisa Lapierre (biểu diễn: Victor Dumont).

Thử thách chủ nghĩa hiện thực là một trạng thái mơ màng nơi mà quá khứ va đập vào tương lai, hòa trộn thành một địa hạt tri thức mới. Khám phá cách cơ thể tương tác với những vật thể sống và vô tri, nhận thức của chúng ta về thời gian, và cả việc mất quyền kiểm soát đối với nó.

Dự án nghiên cứu này khám phá những cử chỉ và điệu bộ trong quá khứ, cùng sự chiếm đoạt của văn hóa, đồng thời xem xét sự ảnh hưởng của những yếu tố này lên những chuyển động đương thời. Du lịch đại chúng, giải thích về những ý tưởng kì thị và hình ảnh của một thế hệ bản ngã sẽ hợp nhất thành một góc nhìn mới về xã hội hiện đại.

The Challenge of Realism - Performance - research showing

Dự án được giới thiệu thông qua dự án lưu trú nghệ sỹ live.make.share đồng thực hiện bởi NEIN và hỗ trợ bởi viện Goethe Hà Nội.

+ Live score/ Âm nhạc: LinhHafornow

+ Costume/ Trang phục: Tran Quynh Nhi

+ VJ: Simon Medard

+ Thời gian: 19:00 - 21:00 Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

+ Địa điểm: Goethe-Institut Hanoi, 56 - 60 Nguyen Thai Hoc, HN

+ Cách thức tham dự: Vé vào cửa miễn phí !