Tạp chí Teen Vogue đã công bố danh sách 21 MV âm nhạc K-pop xuất sắc nhất 2021

Tạp chí Teen Vogue đã công bố danh sách 21 MV âm nhạc K-pop xuất sắc nhất 2021 Top 21 MV K-pop xuất sắc nhất do Teen Vogue lựa chọn (không theo thứ tự): "Rain to Be" - ONEWE "Advice" - Taemin (SHINee) "XOXO" - Jeon Somi "First" - EVERGLOW "Bambi" - Baekhyun "Butter" - BTS "Thank U" - Yunho (TVXQ!) "Tail" - Sunmi "Summer or Summer" - Hyolyn & Dasom "Maniac" - NCT U "LMLY" - Jackson (GOT7) "Savage" - aespa "LALISA" - Lisa (BLACKPINK) "Hello Future" - NCT Dream "Hey Kid, Close Your Eyes" - AKMU "LOCO" - ITZY "Bad Love" - Key (SHINee) "Cold-Blooded" - Jessi "Any Other Way" - Eric Nam "I'm A B" - Hwasa (MAMAMOO) "Peaches" - Kai (EXO)

Tạp chí Teen Vogue đã công bố danh sách 21 MV âm nhạc K-pop xuất sắc nhất 2021

Top 21 MV K-pop xuất sắc nhất do Teen Vogue lựa chọn (không theo thứ tự):

"Rain to Be" - ONEWE

"Advice" - Taemin (SHINee)

"XOXO" - Jeon Somi

"First" - EVERGLOW

"Bambi" - Baekhyun

"Butter" - BTS

"Thank U" - Yunho (TVXQ!)

"Tail" - Sunmi

"Summer or Summer" - Hyolyn & Dasom

"Maniac" - NCT U

"LMLY" - Jackson (GOT7)

"Savage" - aespa

"LALISA" - Lisa (BLACKPINK)

"Hello Future" - NCT Dream

"Hey Kid, Close Your Eyes" - AKMU

"LOCO" - ITZY

"Bad Love" - Key (SHINee)

"Cold-Blooded" - Jessi

"Any Other Way" - Eric Nam

"I'm A B" - Hwasa (MAMAMOO)

"Peaches" - Kai (EXO)