Talkshow VẼ NGƯỜI - Giải phẫu học nghệ thuật cùng họa sĩ-giảng viên Nguyễn Ngọc Linh

Talkshow VẼ NGƯỜI - Giải phẫu học nghệ thuật cùng họa sĩ-giảng viên Nguyễn Ngọc Linh Hoạ sĩ minh hoạ An sẽ ngồi trò chuyện với Linh - giảng viên của Giải phẫu học nghệ thuật về quá trình đồng chí Linh bắt đầu mày mò học giải phẫu tại Pháp rồi việc theo đuổi, nuôi dưỡng đam mê cho đến tận tối ngày 04-09-2021 và tới mãi về sau. Đan xen vào chương trình là việc Linh ngồi vẽ và giải đáp các thắc mắc về cơ thể người để làm sao chúng ta hiểu và vẽ người thật đúng thông qua phương châm sống còn của Linh: Hiểu tốt hơn - Nhìn tốt hơn - Vẽ tốt hơn. Trong thời gian một tuần trước khi buổi trò chuyện diễn ra, Linh sẽ góp ý và sửa các lỗi sai về cơ thể người mà các bạn mắc phải thông qua tranh của các bạn. * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 1. Thời...
quảng cáo

Hoạ sĩ minh hoạ An sẽ ngồi trò chuyện với Linh - giảng viên của Giải phẫu học nghệ thuật về quá trình đồng chí Linh bắt đầu mày mò học giải phẫu tại Pháp rồi việc theo đuổi, nuôi dưỡng đam mê cho đến tận tối ngày 04-09-2021 và tới mãi về sau.

Đan xen vào chương trình là việc Linh ngồi vẽ và giải đáp các thắc mắc về cơ thể người để làm sao chúng ta hiểu và vẽ người thật đúng thông qua phương châm sống còn của Linh: Hiểu tốt hơn - Nhìn tốt hơn - Vẽ tốt hơn.

Trong thời gian một tuần trước khi buổi trò chuyện diễn ra, Linh sẽ góp ý và sửa các lỗi sai về cơ thể người mà các bạn mắc phải thông qua tranh của các bạn.

Talkshow VẼ NGƯỜI - Giải phẫu học nghệ thuật cùng họa sĩ-giảng viên Nguyễn Ngọc Linh

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 21h00 - 22h00 Thứ bảy, ngày 04/09/2021

2. Hình thức: Online

3. Cách tham gia:

Các bạn có thể điền thông tin và gửi tranh thông qua biểu mẫu sau:

Link: https://forms.gle/Wdpaqe7xPaRBPUZF9

Nếu bạn muốn được góp ý về giải phẫu của nhân vật mà bạn vẽ, xin bạn vui lòng gửi tranh qua e-mail hoặc qua tin nhắn về 1 trong số địa chỉ sau nha:

E-mail: nguyenngocli[email protected]

E-mail: [email protected]

Instagram: pan.is.drawing

Facebook: GIẢI PHẪU HỌC nghệ thuật (facebook.com/giaiphauhoc)

Tác phẩm của các bạn sau khi gửi và được góp ý cẩn thận theo nguyện vọng sẽ được đưa lên trang GIẢI PHẪU HỌC nghệ thuật trên facebook và Pan.is.drawing trên instagram (kèm theo việc không đưa kèm bất kỳ một thông tin cá nhân nào của bạn trừ khi được phép).

Sự kiện góp ý tác phẩm về khía cạnh giải phẫu sẽ kết thúc vào thứ 6, 03|09|2021.