TALK: HIỂU VỀ GIỚI VÀ TÍNH DỤC - CÁCH HỖ TRỢ CHO CON

TALK: HIỂU VỀ GIỚI VÀ TÍNH DỤC - CÁCH HỖ TRỢ CHO CON 1. Nội dung chính của buổi talk sẽ nói về 3 chủ đề: + Kiến thức chính thống để hiểu rõ về giới và tính dục. + Giới của con sẽ có thể nhìn nhận rõ từ năm con bao nhiêu tuổi? Có mốc tuổi để mình nhận biết không? + Với những trường hợp con có giới đặc biệt thì cha mẹ có thể hỗ trợ con như thế nào? 2. Người chủ trì: Talk được chủ trì bởi anh Huỳnh Minh Thảo, chuyên gia độc lập hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy quyền cho cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam. Anh Thảo đã có trên 15 năm làm việc trong lĩnh vực này, với chuyên môn truyền thông xã hội về giới và tính dục. Là thành viên sáng lập tổ chức ICS (tổ chức thúc đẩy chính sách cho cộng đồng LGBTQ tại Việt Nam) và...
quảng cáo

1. Nội dung chính của buổi talk sẽ nói về 3 chủ đề:

+ Kiến thức chính thống để hiểu rõ về giới và tính dục.

+ Giới của con sẽ có thể nhìn nhận rõ từ năm con bao nhiêu tuổi? Có mốc tuổi để mình nhận biết không?

+ Với những trường hợp con có giới đặc biệt thì cha mẹ có thể hỗ trợ con như thế nào?

TALK HIỂU VỀ GIỚI VÀ TÍNH DỤC - CÁCH HỖ TRỢ CHO CON

2. Người chủ trì:

Talk được chủ trì bởi anh Huỳnh Minh Thảo, chuyên gia độc lập hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy quyền cho cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam.

Anh Thảo đã có trên 15 năm làm việc trong lĩnh vực này, với chuyên môn truyền thông xã hội về giới và tính dục. Là thành viên sáng lập tổ chức ICS (tổ chức thúc đẩy chính sách cho cộng đồng LGBTQ tại Việt Nam) và hội PFLAG (hội các phụ huynh có con thuộc cộng đồng LQBTQ).

3. Thời gian: 08h30 – 11h00 Chủ nhật, ngày 25/10/2020

4. Địa điểm: LiLy Reggio Emilia Inspired Preschool, 66 Trung Văn, Hà Nội

(Hướng dẫn: Tìm theo số 309 Trung Văn cho dễ, nhà 66 đối diện đó, gần trường tiểu học Trung Văn)

Mọi người join group Giáo dục từ tâm để đăng kí nhé!

Link group: https://www.facebook.com/groups/433066074337582

Xem thêm thông tin chi tiết tại:

Link event: https://www.facebook.com/events/348552166371354/

Fanpage: https://www.facebook.com/lily.reggio.preschool