[Tài liệu] Nghiệp vụ khách sạn

Tài liệu gồm 7 chương:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ BỘ PHẬN NHÀ BUỒNG

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CÁC TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG BỘ PHẬN

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÁC DỤNG CỤ, ĐỒ DÙNG TRƯỚC KHI DỌN BUỒNG

CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH DỌN VỆ SINH PHÒNG KHÁCH

CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU BỘ PHẬN FRONT OFFICE

CHƯƠNG 6: CHECK IN – CHECK OUT

CHƯƠNG 7: THỰC HÀNH VỆ SINH PHÒNG KHÁCH

DOWNLOAD: HERE