[Tài liệu] Nghiệp vụ khách sạn

[Tài liệu] Nghiệp vụ khách sạn Tài liệu gồm 7 chương: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ BỘ PHẬN NHÀ BUỒNG CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CÁC TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG BỘ PHẬN CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÁC DỤNG CỤ, ĐỒ DÙNG TRƯỚC KHI DỌN BUỒNG CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH DỌN VỆ SINH PHÒNG KHÁCH CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU BỘ PHẬN FRONT OFFICE CHƯƠNG 6: CHECK IN - CHECK OUT CHƯƠNG 7: THỰC HÀNH VỆ SINH PHÒNG KHÁCH DOWNLOAD: HERE (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=251622278378223"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
quảng cáo

Tài liệu gồm 7 chương:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ BỘ PHẬN NHÀ BUỒNG

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CÁC TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG BỘ PHẬN

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÁC DỤNG CỤ, ĐỒ DÙNG TRƯỚC KHI DỌN BUỒNG

CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH DỌN VỆ SINH PHÒNG KHÁCH

CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU BỘ PHẬN FRONT OFFICE

CHƯƠNG 6: CHECK IN - CHECK OUT

CHƯƠNG 7: THỰC HÀNH VỆ SINH PHÒNG KHÁCH

DOWNLOAD: HERE