Review Nh脿 s脿n H霉ng M岷縞h s峄 19 B岷 L谩c Mai Ch芒u

Review Nh脿 s脿n H霉ng M岷縞h s峄 19 B岷 L谩c Mai Ch芒u

Nh脿 s脿n s峄 19 Mai Ch芒u (hay c貌n g峄峣 l脿 nh脿 s脿n H霉ng M岷縞h ) l脿 m峄檛 trong nh峄痭g nh脿 s脿n 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 cao nh岷 t岷 Mai Ch芒u. N岷眒 g峄峮 trong thung l农ng Mai Ch芒u xinh 膽岷筽 v脿 y锚n b矛nh. V峄沬 ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄 l瓢u tr煤 tuy峄噒 v峄漣, b岷 ch岷痗 ch岷痭 s岷 kh么ng h峄慽 h岷璶 khi l峄盿 ch峄峮 ngh峄 ng啤i t岷 膽芒y. Thung l农ng Mai Ch芒u xinh 膽岷筽 膼岷縩 v峄沬 T芒y B岷痗 m脿 ch瓢a tr岷 nghi峄噈 ng峄 膽锚m…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m

Review Nh脿 s脿n s峄 6 B岷 L谩c Mai Ch芒u H貌a B矛nh

Review Nh脿 s脿n s峄 6 B岷 L谩c Mai Ch芒u H貌a B矛nh

Nh脿 s脿n s峄 6 B岷 L谩c Mai Ch芒u聽l脿 m峄檛 trong nh峄痭g nh脿 s脿n 膽岷筽 nh岷 t岷 Mai Ch芒u N岷縰 b岷 膽峄媙h 膽i du l峄媍h Mai Ch芒u v脿 mu峄憂 ngh峄 1 膽锚m t岷 nh脿 s脿n truy峄乶 th峄憂g. B岷 s岷 t峄 h峄廼 nh脿 s脿n n脿o 膽岷筽 nh岷 v脿 c贸 v峄 tr铆 thu岷璶 l峄 nh岷. Th岷璽 kh贸 膽峄 tr岷 l峄漣 c芒u h峄廼 膽贸 v矛 trong b岷 L谩c Mai Ch芒u c贸 h啤n 100 nh脿 s脿n. Nh瓢ng n岷縰 mu峄憂 c贸 m峄檛 chuy岷縩 膽i tr峄峮 v岷筺…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m