M霉a thu H脿 N峄檌

M霉a thu H脿 N峄檌

鈥淗脿 N峄檌 m霉a thu, m霉a thu H脿 N峄檌, M霉a hoa s峄痑 v峄 th啤m t峄玭g ng峄峮 gi贸, M霉a c峄憁 xanh v峄, th啤m b脿n tay nh峄, C峄憁 s峄痑 v峄塧 h猫, th啤m b瓢峄沜 ch芒n qua鈥 Nh峄痭g c芒u h谩t trong b脿i Nh峄 m霉a thu H脿 N峄檌 c峄 nh岷 s末 Tr峄媙h C么ng S啤n vang l锚n c农ng l脿 l煤c h矛nh 岷h v峄 m峄檛 m霉a thu H脿 N峄檌 l岷 hi峄噉 v峄 trong k媒 峄ヽ c峄 bi岷縯 bao ng瓢峄漣. Ch岷硁g ri锚ng g矛 ng瓢峄漣 H脿 N峄檌, b岷 k峄 ai…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m

10 膽峄媋 膽i峄僲 checkin 膽岷筽 cu峄慽 tu岷 t岷 H峄 t芒y – H脿 n峄檌

10 膽峄媋 膽i峄僲 checkin 膽岷筽 cu峄慽 tu岷 t岷 H峄 t芒y – H脿 n峄檌

H峄 T芒y t峄 l芒u 膽茫 n峄昳 ti岷縩g l脿 膽峄媋 膽i峄僲 vui ch啤i cu峄慽 tu岷 h岷 d岷玭 d脿nh cho gi峄沬 tr岷, c谩c gia 膽矛nh t岷 H脿 N峄檌. B岷 膽峄峜 h茫y c霉ng GTOP.vn kh谩m ph谩 ngay 10 膽峄媋 膽i峄僲 checkin t岷 h峄 t芒y聽vui ch啤i th煤 v峄, tuy峄噒 v峄漣 kh么ng n锚n b峄 l峄 qua khi b岷 膽i du l峄媍h h脿 n峄檌. Gi峄沬 thi峄噓 v峄 h峄 T芒y H脿 N峄檌 H峄 T芒y (hay h峄 Kim Ng瓢u, 膽岷 X谩c C谩o) l脿 h峄 n瓢峄沜 ng峄峵 t峄 nhi锚n…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m

L脿ng g峄憁 B谩t Tr脿ng

L脿ng g峄憁 B谩t Tr脿ng

N岷眒 b锚n t岷 ng岷 S么ng H峄搉g, l脿ng g峄憁 B谩t Tr脿ng huy峄噉 Gia L芒m, H脿 N峄檌 l脿 l脿ng ngh峄 500 n膬m tu峄昳. L脿 膽i峄僲 thu h煤t kh谩ch du l峄媍h trong n瓢峄沜 v脿 qu峄慶 t岷 膽岷縩 kh谩m ph谩 v霉ng 膽岷 膽瓢峄 m峄噉h danh l脿 thi锚n 膽瓢峄漬g c峄 g峄憁. 膼芒y l脿 膽峄媋 膽i峄僲 du l峄媍h g岷 H脿 N峄檌 kh么ng th峄 b峄 qua v峄沬 c谩c b岷 tr岷 H脿 th脿nh cho d峄媝 cu峄慽 tu岷 媒 ngh末a. Xu岷 x峄 c峄 c谩i t锚n B谩t Tr脿ng Ngu峄搉 g峄慶…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m

Nh峄痭g 膽峄媋 膽i峄僲 du l峄媍h g岷 H脿 N峄檌

Nh峄痭g 膽峄媋 膽i峄僲 du l峄媍h g岷 H脿 N峄檌

Nh峄痭g 膽峄媋 膽i峄僲 du l峄媍h g岷 H脿 N峄檌 – B岷 膽ang t矛m ki岷縨 cho m矛nh m峄檛 膽峄媋 膽i峄僲 du l峄媍h g岷 H脿 N峄檌 膽i trong ng脿y th煤 v峄 v脿 h岷 d岷玭, nh瓢ng 膽ang b膬n kho膬n kh么ng bi岷縯 膽i 膽芒u. D瓢峄沬 膽芒y l脿 nh峄痭g g峄 媒 tuy峄噒 v峄漣 d脿nh cho b岷, c霉ng tham kh岷 b脿i vi岷縯 d瓢峄沬 膽芒y v脿 ch峄峮 cho m矛nh 膽i峄僲 膽岷縩 tuy峄噒 v峄漣 nh岷 nh茅. 膼峄媋 膽i峄僲 du l峄媍h g岷 H脿 N峄檌 膽i trong ng脿y Tam 膼岷 膽i峄僲…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m