Sự Kiện: Tháng Phim Độc Lập 2019 (Miễn Phí Tham Dự)

Sự Kiện: Tháng Phim Độc Lập 2019 (Miễn Phí Tham Dự) Sự Kiện: Tháng Phim Độc Lập 2019 (Miễn Phí Tham Dự) Chúng tôi mong muốn tôn vinh những tác phẩm, những nhà làm phim độc lập có đóng góp vào dòng chảy điện ảnh chung của Việt Nam trong suốt hơn một thâp kỷ qua.  Trung tâm TPD đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các nhà làm phim độc lập đã ủng hộ cho tháng phim. Chương trình THỨ SÁU 07.06 19:00 - Chiếu phim Bi, đừng sợ (2010) 20:30 - Trò chuyện về chủ đề: Phim độc lập: Độc lập với cái gì? CHỦ NHẬT 16.06 19:00 - Chiếu phim Nhắm mắt thấy mùa hè (2018) 20:45 - Trò chuyện về chủ đề: Phát hành phim độc lập CHỦ NHẬT 23.06 SÁNG - 10:00 - Trò chuyện về chủ đề: Từ phim ngắn đến phim dài đầu tay TỐI - 19:00 - Giao lưu với đạo diễn Lê...
quảng cáo

Chúng tôi mong muốn tôn vinh những tác phẩm, những nhà làm phim độc lập có đóng góp vào dòng chảy điện ảnh chung của Việt Nam trong suốt hơn một thâp kỷ qua.  Trung tâm TPD đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các nhà làm phim độc lập đã ủng hộ cho tháng phim.

Chương trình

THỨ SÁU 07.06

19:00 - Chiếu phim Bi, đừng sợ (2010)

20:30 - Trò chuyện về chủ đề: Phim độc lập: Độc lập với cái gì?

CHỦ NHẬT 16.06

19:00 - Chiếu phim Nhắm mắt thấy mùa hè (2018)

20:45 - Trò chuyện về chủ đề: Phát hành phim độc lập

CHỦ NHẬT 23.06

SÁNG - 10:00 - Trò chuyện về chủ đề: Từ phim ngắn đến phim dài đầu tay

TỐI - 19:00 - Giao lưu với đạo diễn Lê Bình Giang về quá trình sản xuất phim Kfc (sự kiện chỉ dành cho học viên TPD)

CHỦ NHẬT 30.06

SÁNG - 10:00 - Trò chuyện về chủ đề: Vai trò của Film Programming and Curating

TỐI  - 19:00 - Chiếu phim Cha cõng con (2017)

20:30 - Giao lưu với đạo diễn Lương Đình Dũng

Để tham gia các bạn vui lòng đăng ký: TẠI ĐÂY

Update thêm thông tin tại trang sự kiện