Sự kiện QUA. Lưu trú online. 1

Sự kiện QUA. Lưu trú online. 1 Thông tin từ ban tổ chức: 1 - Mặt nạ (Masks) Cứ 2 tuần một lần, chúng tôi sẽ giới thiệu một chủ đề mới để truyền cảm hứng cho những gì bạn có thể tạo ra. Với đợt lưu trú đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá chủ đề ‘mặt nạ’, tùy ý theo cách cảm nhận riêng của bạn về chủ đề. Sẽ không có áp lực hay định kiến cho việc sáng tạo của bạn, tất cả những tác phẩm có thể được tạo ra ở nhà với bất cứ thứ gì bạn có sẵn và chúng tôi hy vọng việc làm ra tác phẩm sẽ là một hoạt động tiêu khiển đáng được hoan nghênh trong lúc chúng ta đang sống với sự kìm cự trong thời gian giãn cách. Khi tác phẩm của bạn đã được hoàn thành, bạn có thể gửi ảnh và video...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

1 - Mặt nạ (Masks)

Cứ 2 tuần một lần, chúng tôi sẽ giới thiệu một chủ đề mới để truyền cảm hứng cho những gì bạn có thể tạo ra. Với đợt lưu trú đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá chủ đề ‘mặt nạ’, tùy ý theo cách cảm nhận riêng của bạn về chủ đề. Sẽ không có áp lực hay định kiến cho việc sáng tạo của bạn, tất cả những tác phẩm có thể được tạo ra ở nhà với bất cứ thứ gì bạn có sẵn và chúng tôi hy vọng việc làm ra tác phẩm sẽ là một hoạt động tiêu khiển đáng được hoan nghênh trong lúc chúng ta đang sống với sự kìm cự trong thời gian giãn cách.

Khi tác phẩm của bạn đã được hoàn thành, bạn có thể gửi ảnh và video đến email [email protected] hoặc tag chúng tôi qua Instagram và Facebook. Sẽ không có áp lực để chia sẻ tác phẩm đã hoàn thành, và tất cả mọi người đều được chào đón để tham gia lưu trú này. Các tác phẩm sẽ được trưng bày cùng nhau trên các trang mạng xã hội và website của Qua Art Space.

Vào những ngày cuối cùng của 2 tuần lưu trú, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp Zoom online cho bất kỳ ai muốn chia sẻ và thảo luận về tác phẩm của họ với những người tham dự khác.

Khi lưu trú kết thúc, chúng tôi dự định sẽ tạo ra một tạp chí kỹ thuật số miễn phí từ các tác phẩm được làm ra. Chúng tôi hy vọng rằng Qua Art Space sẽ có cơ hội chia sẻ các tác phẩm được chọn; cho một buổi triển lãm trong tương lai.

Tất cả quá trình lưu trú online sẽ được tổ chức miễn phí, chúng tôi khuyến khích người tham gia quyên góp cho các quỹ cứu trợ Covid:

Blue Dragon Children's Foundation

The Lotus Charity Foundation

From Saigon to Saigon

Song Foundation

Saigon Children's Charity

Joy Foundation

Stay Strong Saigon

Chủ đề của buổi thứ hai sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 9.

Chúc may mắn! Chúng tôi rất mong đợi những tác phẩm của bạn!!!

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện