Sự kiện online - Future Banking và Diễn đàn Dịch vụ Tài chính - Financial services Forum

Sự kiện online - Future Banking và Diễn đàn Dịch vụ Tài chính - Financial services Forum Mục tiêu của sự kiện là cập nhật, trao đổi về chính sách, mô hình phát triển lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính nói chung và ngành kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm nói riêng tại Việt Nam, giới thiệu các thành tựu công nghệ thông tin tiêu biểu, có giá trị thúc đẩy công tác hiện đại hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực này. Sau một thời gian hoãn lại do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Diễn đàn Dịch vụ Tài chính có chủ đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, HƯỚNG TỚI CUNG CẤP ĐA DẠNG CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỐ sẽ được tổ chức trực tuyến toàn phần qua nền tảng Ciso Webex bao gồm 1 phiên Báo cáo chính trong buổi sáng và 03 phiên Chuyên đề về Ngân hàng, Chứng khoán và Bảo hiểm diễn ra song...
quảng cáo

Mục tiêu của sự kiện là cập nhật, trao đổi về chính sách, mô hình phát triển lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính nói chung và ngành kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm nói riêng tại Việt Nam, giới thiệu các thành tựu công nghệ thông tin tiêu biểu, có giá trị thúc đẩy công tác hiện đại hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Sau một thời gian hoãn lại do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Diễn đàn Dịch vụ Tài chính có chủ đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, HƯỚNG TỚI CUNG CẤP ĐA DẠNG CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỐ sẽ được tổ chức trực tuyến toàn phần qua nền tảng Ciso Webex bao gồm 1 phiên Báo cáo chính trong buổi sáng và 03 phiên Chuyên đề về Ngân hàng, Chứng khoán và Bảo hiểm diễn ra song song vào buổi chiều.

Sự kiện online - Future Banking và Diễn đàn Dịch vụ Tài chính - Financial services Forum

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 09h00 - 17h30 Thứ năm, ngày 07/10/2021

2. Nền tảng: Webex Cisco Meeting, Zoom, Google Meet và Fanpage IDG Vietnam

3. Cách thức tham dự:

Đăng ký ngay tại link: https://bitly.com.vn/1eg954

----------

Thông tin liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/idgpublicsector/

Email: [email protected]