Sự kiện miễn phí - Tọa đàm cấp cao Lãnh đạo Công nghệ thông tin & An toàn thông tin

Sự kiện miễn phí - Tọa đàm cấp cao Lãnh đạo Công nghệ thông tin & An toàn thông tin Đồng thời sự phát triển bùng nổ của các dịch vụ, giao dịch trực tuyến và môi trường làm việc từ xa cũng mang đến nhiều mối nguy cơ mới về an toàn, an ninh mạng. Tham gia Tọa đàm cấp cao Lãnh đạo Công nghệ thông tin & An toàn thông tin để lắng nghe thông tin về tình hình an toàn, an ninh mạng hiện nay cũng như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin dữ liệu quan trọng. Đồng thời để tìm hiểu thêm về các phương thức giám sát, phát hiện và phòng ngừa rủi ro mất an toàn thông tin trong trạng thái "bình thường mới" từ góc nhìn của Viettel Security Center - đơn vị thực hiện nghiên cứu chuyên sâu và phát triển giải pháp An toàn thông tin, đồng...
quảng cáo

Đồng thời sự phát triển bùng nổ của các dịch vụ, giao dịch trực tuyến và môi trường làm việc từ xa cũng mang đến nhiều mối nguy cơ mới về an toàn, an ninh mạng.

Tham gia Tọa đàm cấp cao Lãnh đạo Công nghệ thông tin & An toàn thông tin để lắng nghe thông tin về tình hình an toàn, an ninh mạng hiện nay cũng như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin dữ liệu quan trọng. Đồng thời để tìm hiểu thêm về các phương thức giám sát, phát hiện và phòng ngừa rủi ro mất an toàn thông tin trong trạng thái "bình thường mới" từ góc nhìn của Viettel Security Center - đơn vị thực hiện nghiên cứu chuyên sâu và phát triển giải pháp An toàn thông tin, đồng thời cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện miễn phí - Tọa đàm cấp cao Lãnh đạo Công nghệ thông tin & An toàn thông tin

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 09:00 - 12:00 | Ngày 9 Tháng 9 Năm 2021

2. Hình thức: Trực tuyến

3. Các chủ đề trao đổi nổi bật của Tọa đàm cấp cao gồm:

+ Trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam về đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số;

+ Nâng cao năng lực ứng phó của đội ngũ cán bộ chuyên trách về an toàn hệ thống thông tin dữ liệu trong các tổ chức, doanh nghiệp trước các nguy cơ tấn công mạng ngày càng nhiều;

+ Tăng cường sự chủ động, tính đồng bộ trong công tác phối hợp điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin giữa các tổ chức, doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

4. Cách thức tham dự:

Vui lòng đăng ký tại đây: https://bit.ly/reg-vcs

Sự kiện miễn phí - Tọa đàm cấp cao Lãnh đạo Công nghệ thông tin & An toàn thông tin

-----------

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

My Nguyễn (Ms.) - 0903 451 083 - [email protected]