Internet Day 2022 - Tương lai bền vững cho Internet Việt Nam

Internet Day 2022 - Tương lai bền vững cho Internet Việt Nam Năm 2022, đánh dấu mốc kỉ niệm 25 năm Khai trương dịch vụ Internet Việt Nam, cũng là năm thứ 11 sự kiện Internet Day được tổ chức, Hiệp hội Internet Việt Nam dự kiến tổ chức Chương trình Lễ kỉ niệm 25 năm Khai trương dịch vụ Internet Việt Nam kết hợp cùng với sự kiện Internet Day 2022 dự kiến trong tháng 11/2022 với các nội dung / chương trình / hoạt động được xây dựng và tích hợp từ các đề xuất và sáng kiến của Cộng đồng Internet tại Việt Nam cũng như Hội viên Hiệp hội Internet Việt Nam. Ngày 19/11/1997 đã mở đầu trang lịch sử Internet Việt Nam, tại trụ sở Tổng cục Bưu điện, thay mặt cho Ủy Ban điều phối quốc gia về Internet Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện đã tổ chức họp báo quốc tế công...
quảng cáo

Năm 2022, đánh dấu mốc kỉ niệm 25 năm Khai trương dịch vụ Internet Việt Nam, cũng là năm thứ 11 sự kiện Internet Day được tổ chức, Hiệp hội Internet Việt Nam dự kiến tổ chức Chương trình Lễ kỉ niệm 25 năm Khai trương dịch vụ Internet Việt Nam kết hợp cùng với sự kiện Internet Day 2022 dự kiến trong tháng 11/2022 với các nội dung / chương trình / hoạt động được xây dựng và tích hợp từ các đề xuất và sáng kiến của Cộng đồng Internet tại Việt Nam cũng như Hội viên Hiệp hội Internet Việt Nam.

Internet Day 2022 - Tương lai bền vững cho Internet Việt Nam

Ngày 19/11/1997 đã mở đầu trang lịch sử Internet Việt Nam, tại trụ sở Tổng cục Bưu điện, thay mặt cho Ủy Ban điều phối quốc gia về Internet Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện đã tổ chức họp báo quốc tế công bố chính thức Việt Nam kết nối với mạng Internet toàn cầu và trình diễn kỹ thuật và thông báo các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách để quản lý dịch vụ Internet tại Việt Nam.

Trên suốt hành trình 10 năm được tổ chức, Internet Day đã luôn dành được sự đón nhận tích cực từ cộng đồng Internet hoạt động tại Việt Nam, trở thành diễn đàn uy tín mang tầm cỡ quốc gia để cổ vũ và thúc đẩy cho sự phát triển mạnh mẽ của internet tại Việt Nam, đồng thời trở thành một liên kết mang chương trình Chuyển đổi số quốc gia tới gần gũi với người dân hơn. 

Để kỉ niệm mốc lịch sử trọng đại này, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) đã khởi xướng tổ chức sự kiện thường niên Internet Day Việt Nam (Internet Day) từ 2012.

Tải Brochure tại: http://q-r.to/BrochureID2022

Liên hệ tại form: https://tinyurl.com/25YID2022