Sự kiện Hòa Nhạc Năm Mới

Sự kiện Hòa Nhạc Năm Mới Thông tin từ ban tổ chức: HÒA NHẠC NĂM MỚI | VNSO ONLINE NEW YEAR CONCERT 2022 Thời gian:  20:00 - THỨ 5 NGÀY 06.1.2022   Địa điểm: NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI | No. 40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội ---------------- Thông tin sự kiện: Conductor HONNA TETSUJI Violin ĐÀO MAI ANH Violin LÊ HOÀNG LAN Organ NGUYỄN THÁI HÀ Soprano BÙI THỊ TRANG Cembalo NGUYỄN PHÚ SƠN G. F. HÄNDEL Passacaglia G-minor, HWV 432 J. PACHELBEL Canon & Gigue J. S. BACH Concerto for 2 Violins D-minor, BWV 1043 G. F. HÄNDEL “Lascia ch'io pianga” from the Opera “Rinaldo” W. A. MOZART Symphony No. 29 A-major K. 201 -1st movement W. A. MOZART Exsultate, jubilate, K. 165/158a --- • VÀO CỬA TỰ DO | FREE ENTRANCE Theo dõi và Update thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện

Thông tin từ ban tổ chức:

HÒA NHẠC NĂM MỚI | VNSO ONLINE NEW YEAR CONCERT 2022

Thời gian:  20:00 - THỨ 5 NGÀY 06.1.2022  

Địa điểm: NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI | No. 40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

----------------

Thông tin sự kiện:

Conductor HONNA TETSUJI

Violin ĐÀO MAI ANH

Violin LÊ HOÀNG LAN

Organ NGUYỄN THÁI HÀ

Soprano BÙI THỊ TRANG

Cembalo NGUYỄN PHÚ SƠN

G. F. HÄNDEL Passacaglia G-minor, HWV 432

J. PACHELBEL Canon & Gigue

J. S. BACH Concerto for 2 Violins D-minor, BWV 1043

G. F. HÄNDEL “Lascia ch'io pianga” from the Opera “Rinaldo”

W. A. MOZART Symphony No. 29 A-major K. 201 -1st movement

W. A. MOZART Exsultate, jubilate, K. 165/158a

---

• VÀO CỬA TỰ DO | FREE ENTRANCE

Theo dõi và Update thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện