Sự kiện chuỗi đối thoại nghệ thuật bảy ngày sáng tạo

Sự kiện chuỗi đối thoại nghệ thuật bảy ngày sáng tạo Thông tin từ ban tổ chức: Chương trình được thực hiện với mục đích khơi gợi đối thoại với người trẻ về nguồn cảm hứng/ chủ đề môi sinh trong các tác phẩm và thực hành nghệ thuật đương đại. Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra liên tục trong bảy ngày với bảy chủ đề khác nhau, từ ngày 10 đến 16/9, với nội dung và hoạt động, như sau: NGÀY 1 – “Light”:10/9, 15:00 - 17:00, webinar trực tiếpKhách mời: Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc nghệ thuật – Heritage Space)Nội dung: Vai trò của văn hoá sáng tạo trong giáo dục và truyền thông môi trường. Cơ hội nghề nghiệp cho nghệ sĩ trẻ cống hiến cho nghệ thuật và môi sinh. NGÀY 2 – “Firmanent”:11/9, 15:00 - 17:00, webinar trực tiếp,Khách mời: Trương Uyên Ly (Giám đốc– Hanoi Grapevine) & điều phối Đỗ Tường LinhNội dung: Câu chuyện...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Chương trình được thực hiện với mục đích khơi gợi đối thoại với người trẻ về nguồn cảm hứng/ chủ đề môi sinh trong các tác phẩm và thực hành nghệ thuật đương đại.

Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra liên tục trong bảy ngày với bảy chủ đề khác nhau, từ ngày 10 đến 16/9, với nội dung và hoạt động, như sau:

NGÀY 1 – “Light”:
10/9, 15:00 - 17:00, webinar trực tiếp
Khách mời: Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc nghệ thuật – Heritage Space)
Nội dung: Vai trò của văn hoá sáng tạo trong giáo dục và truyền thông môi trường. Cơ hội nghề nghiệp cho nghệ sĩ trẻ cống hiến cho nghệ thuật và môi sinh.

NGÀY 2 – “Firmanent”:
11/9, 15:00 - 17:00, webinar trực tiếp,
Khách mời: Trương Uyên Ly (Giám đốc– Hanoi Grapevine) & điều phối Đỗ Tường Linh
Nội dung: Câu chuyện tiếp xúc với các nghệ sĩ Việt Nam có thực hành nghệ thuật chủ đề môi sinh.

NGÀY 3 – “Ground & Plants”:
12/9, 19:00, phát hành nội dung,
Một đối thoại giữa nghệ sĩ Trung Nghĩa và Mzung Nguyễn
Chủ đề thiên nhiên trong sáng tác hội hoạ

NGÀY 4 – “Sun & Moon”:
13/9, 15:00 - 17:00, webinar trực tiếp,
Khách mời: Nghệ sĩ đa phương tiện Mzung Nguyen & và điều phối Marcus Mạnh Cường Vũ
Nội dung: Vị nghệ thuật hay vị nhân sinh? Các yếu tố đối lập trong sáng tác đa phương tiện.

NGÀY 5 – “Animals”
14/9, 19:00, phát hành nội dung,
A dialogues between artist Le Phi Long & Mzung Nguyen
Thiên nhiên trên hành trình sáng tạo mở rộng từ hội hoạ đến các tác phẩm sắp đặt đặc thù địa điểm.

NGÀY 6 – “Humans”
15/9, 15:00 - 17:00, live webinar,
Khách mời: Nghệ sĩ thị giác Ưu Đàm Trần Nguyễn
Nội dung: Phát triển bền vững, vòng đời của tác phẩm.

NGÀY 7 – “Rest”
16/9, 19:00, phát hành nội dung ĐẶC BIỆT
Lê Hồng Lâm, nhà phê bình phim
(Gì đó về phim ảnh thôi )

Lưu ý: khán giả chỉ có thể đăng ký tham dự các sự kiện được webinar trực tiếp (online, 15:00-17:00 các ngày 10/9, 11/9, 13/9, và 15/9). Với các ngày và nội dung còn lại, xin mời đón xem nội dung sẽ phát hành vào 19:00 các ngày 12/9, 14/9 và 16/9).

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện