Sự kiện chạy bộ - Chinh Phục Hồ Tây - West Lake Run&Walk

Sự kiện chạy bộ - Chinh Phục Hồ Tây - West Lake Run&Walk * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 1. Thời gian: 07h00 - 11h00 Chủ nhật, ngày 05/12/2021 2. Địa điểm: Bãi xe chùa Trấn Quốc, Tây Hồ. 3. Cách thức tham gia: + Không cần đăng ký, không phải đóng phí + Hỗ trợ: 3 điểm Take&Go, nước, điện giải, hoa quả ... (hoàn toàn miễn phí, và luôn là như vậy) + Muốn sưu tầm medal Chinh Phục Hồ Tây X1 vui lòng đóng góp 150k. Đây là cơ hội tốt để các bạn đẩy vợ con, bạn gái, bạn trai xuống "hố". Hãy tận dụng và chúc các bạn luôn vui vẻ! Fanpage: https://www.facebook.com/Run4self Conquering West Lake 15km walking and slow running for who want to experience for the first time. + Time: 7:00 a.m. - 11:00 a.m. Sunday, December 5, 2021 + Location: Tran Quoc Pagoda car park, Tay Ho. Events - Open Run/Chạy Mở. + No registration, no...
quảng cáo

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 07h00 - 11h00 Chủ nhật, ngày 05/12/2021

2. Địa điểm: Bãi xe chùa Trấn Quốc, Tây Hồ.

3. Cách thức tham gia:

+ Không cần đăng ký, không phải đóng phí

+ Hỗ trợ: 3 điểm Take&Go, nước, điện giải, hoa quả ... (hoàn toàn miễn phí, và luôn là như vậy)

+ Muốn sưu tầm medal Chinh Phục Hồ Tây X1 vui lòng đóng góp 150k.

Đây là cơ hội tốt để các bạn đẩy vợ con, bạn gái, bạn trai xuống "hố". Hãy tận dụng và chúc các bạn luôn vui vẻ!

Fanpage: https://www.facebook.com/Run4self

Sự kiện chạy bộ - Chinh Phục Hồ Tây - West Lake Run&Walk

Conquering West Lake 15km walking and slow running for who want to experience for the first time.

+ Time: 7:00 a.m. - 11:00 a.m. Sunday, December 5, 2021

+ Location: Tran Quoc Pagoda car park, Tay Ho.

Events - Open Run/Chạy Mở.

+ No registration, no fees

+ Support: Take&Go, water, electrolytes, fruit ... (completely free, and always will be)

+ If you want to collect a medal to Conquer West Lake X1, please donate 150k.

This is a good opportunity for you to push your wife and children, girlfriend, boyfriend into the "hole"

Take advantage and wish you all the best.

(From Dr. Deo with love)