Sự kiện: CAB HOIAN | SAT WEBINAR 05: EVERY LITTLE MOVEMENT

Sự kiện: CAB HOIAN | SAT WEBINAR 05: EVERY LITTLE MOVEMENT Sự kiện: CAB HOIAN | SAT WEBINAR 05: EVERY LITTLE MOVEMENT Thông tin từ ban tổ chức: Webinar Thứ Bảy sẽ trở lại với một buổi kết hợp webinar và workshop về múa và âm nhạc theo trường phái của 2 người được xem là đặt nền móng đầu tiên cho Múa Biểu hiện Đức, cũng như múa Hiện đại thế giới, Emile jacques - Dalcroze  (1865-1950, người Thụy Sỹ) và Rudolf Von Laban  (1879-1958, người Áo - Hung). Trải nghiệm 20 phút cùng Lê Mai Anh (giáo viên múa) với mục workshop về bài biên Partition bằng Labanotation của thầy Dominique Dupuy (Pháp, 1990) Rudolf von Laban (1879-1958) được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong của Modern Dance ở châu Âu với tư cách là "Cha đẻ của Múa biểu hiện Đức". Đóng góp lớn nhất của Laban là ấn phẩm "Kinetographie Laban" xuất bản năm...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Webinar Thứ Bảy sẽ trở lại với một buổi kết hợp webinar và workshop về múa và âm nhạc theo trường phái của 2 người được xem là đặt nền móng đầu tiên cho Múa Biểu hiện Đức, cũng như múa Hiện đại thế giới, Emile jacques - Dalcroze  (1865-1950, người Thụy Sỹ) và Rudolf Von Laban  (1879-1958, người Áo - Hung).

Trải nghiệm 20 phút cùng Lê Mai Anh (giáo viên múa) với mục workshop về bài biên Partition bằng Labanotation của thầy Dominique Dupuy (Pháp, 1990)

Rudolf von Laban (1879-1958) được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong của Modern Dance ở châu Âu với tư cách là "Cha đẻ của Múa biểu hiện Đức". Đóng góp lớn nhất của Laban là ấn phẩm "Kinetographie Laban" xuất bản năm 1928. Đó là hệ thống kí hiệu cho múa được gọi là Labanotation, được sử dụng như hệ thống kí hiệu chính trong múa. Các lý thuyết của ông là nền tảng của Modern Dance và vũ đạo học. Cũng như ứng dụng trong nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật lãnh đạo và nghệ thuật giao tiếp không lời.

Nội dung: 

+ 30p workshop về Eurhythmic (xem cơ thể là một nhạc cụ đầu tiên cần phải học)

+ 20p workshop về Labanotation

+ 20p workshop về chuyển động trong không gian đa giác

Thời gian: 15:00 Thứ Bảy, ngày 25.09.2021

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

Tham gia qua: Google Meeting và Onsite tại CAB Hoian

Host: Lê Mai Anh, Diễm Uyên

Moderator: Chinh Ba

(Đối tượng tham gia: bất cứ ai)

Theo dõi thêm thông tin chi tiết và cách thức tham gia tại trang sự kiện