STT Đừng đặt cược hết niềm tin vào một người

STT Đừng đặt cược hết niềm tin vào một người Đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác, chẳng khác nào biến mình thành quân cờ mặc ai đó tùy ý điều khiển, không biết tự chủ cũng không học cách bảo vệ bản thân.   Đặt cược hết vào một ván bài đen đỏ, kết cục thường thấy sẽ là thua chẳng còn lại gì. Ngoảnh lại mới thấy, chính bởi vì sai lầm nên mới ngờ ngệch đưa chân.   Đừng đặt hết niềm tin vào một ai đó Hãy giữ lại một chút cho riêng mình Để khi mất niềm tin vào người đó Ta vẫn còn bản thân để mà tin... Thật khó để tin tưởng một ai đó...nhất là khi trái tim của mình đã tổn thương, niềm tin của mình đã vỡ vụn.Giữa anh và tôi...Niềm tin tôi đã vỡ thành trăm mảnh.   Đừng bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối, càng không nên đặt...
quảng cáo

Đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác, chẳng khác nào biến mình thành quân cờ mặc ai đó tùy ý điều khiển, không biết tự chủ cũng không học cách bảo vệ bản thân.

 

Đặt cược hết vào một ván bài đen đỏ, kết cục thường thấy sẽ là thua chẳng còn lại gì. Ngoảnh lại mới thấy, chính bởi vì sai lầm nên mới ngờ ngệch đưa chân.

 

Đừng đặt hết niềm tin vào một ai đó Hãy giữ lại một chút cho riêng mình Để khi mất niềm tin vào người đó Ta vẫn còn bản thân để mà tin...

STT Đặt niềm tin vào họ càng nhiều thì sự thất vọng lớn theo bấy nhiêu

Thật khó để tin tưởng một ai đó...nhất là khi trái tim của mình đã tổn thương, niềm tin của mình đã vỡ vụn.Giữa anh và tôi...Niềm tin tôi đã vỡ thành trăm mảnh.

 

Đừng bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối, càng không nên đặt niềm tin quá nhiều. Đặc biệt với đàn ông càng không nên đưa hết tim gan mình cho họ.

 

Yêu ai thì yêu đừng quên yêu mình! Là đàn bà đừng tin tưởng ai tuyệt đối, càng không nên đặt niềm tin quá nhiều.

  • Status hay viết cho niềm tin trong tình yêu khiến ta phải suy ngẫm

Nếu muốn trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, bạn đừng đặt niềm tin quá nhiều vào ai đó và nhất là niềm tin tuyệt đối thì càng không.

 

Chúng ta vẫn giữ lòng tin nhưng đừng quá tin, quá đặt hi vọng hoàn toàn để tránh những hậu quả xấu xảy ra hay tránh đi sự thất vọng, đau khổ từ ai đó hay điều gì đó vì mọi thứ luôn có thể xảy ra.

STT Đặt niềm tin vào họ càng nhiều thì sự thất vọng lớn theo bấy nhiêu

Đừng đặt quá nhiều niềm tin vào một ai đó ... Hy vọng càng nhiều, thì thất vọng cũng càng nhiều.

 

Chẳng có gì là tuyệt đối cả đâu vì rồi ai cũng khác mà. Ta có quyền tạo hy vọng nhưng đừng ngây thơ tin nó sẽ đạt được tỉ lệ 100℅. Ta có quyền yêu nhưng đừng tin nó trường tồn. Để rồi phải ngã ngụy vì hụt hẫng.

 

Đừng giao phó, đừng ủy quyền, cũng đừng dựa dẫm và trông mong vào hạnh phúc mà người khác mang lại. Cái gì của mình, phải do mình tự quyết trước tiên!

 

Lời kết: Khi bạn đặt niềm tin vào ai đó, hãy chừa lại một chút nghi ngờ. Và ngược lại, khi bạn nghi ngờ ai đó, hãy chừa ra một chút tin tưởng.