STAY INTERVIEW - Phỏng vấn Giữ chân Nhân tài

STAY INTERVIEW - Phỏng vấn Giữ chân Nhân tài Biến động nhân sự: Chọn và giữ ai? + Hệ lụy của thiên tai dịch bệnh đó chính là các cuộc khủng khoảng kinh tế - xã hội lan rộng toàn cầu, làm gián đoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để vượt qua khủng hoảng có rất nhiều giải pháp được đưa ra: tạm ngưng hoạt động, kiểm soát chi phí… và một trong số các giải pháp được lựa chọn đó là cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần có chiến lược cụ thể để có thể đảm bảo có đủ nguồn lực cho giai đoạn phục hồi sau khủng khoảng. “Biến động nhân sự: chọn và giữ ai?” trở thành một bài toán đau đầu không chỉ riêng Phòng Nhân sự mà còn là của cả Ban Lãnh đạo công ty. + STAY INTERVIEWS -...
quảng cáo

Biến động nhân sự: Chọn và giữ ai?

+ Hệ lụy của thiên tai dịch bệnh đó chính là các cuộc khủng khoảng kinh tế - xã hội lan rộng toàn cầu, làm gián đoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để vượt qua khủng hoảng có rất nhiều giải pháp được đưa ra: tạm ngưng hoạt động, kiểm soát chi phí… và một trong số các giải pháp được lựa chọn đó là cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần có chiến lược cụ thể để có thể đảm bảo có đủ nguồn lực cho giai đoạn phục hồi sau khủng khoảng. “Biến động nhân sự: chọn và giữ ai?” trở thành một bài toán đau đầu không chỉ riêng Phòng Nhân sự mà còn là của cả Ban Lãnh đạo công ty.

+ STAY INTERVIEWS - một khái niệm gần như còn rất mới tại Việt Nam trong việc chọn lọc và giữ nhân tài. Phương pháp này đã được áp dụng tại các nước phát triển và Công ty đa quốc gia dưới hình thức phỏng vấn trong quá trình làm việc, nhằm thu thập đầy đủ thông tin, giúp ra quyết định và điều chỉnh chiến lược nhân sự phù hợp, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng.
Khóa học phù hợp cho các lãnh đạo doanh nghiệp, người làm nhân sự hoặc các cấp quản lý.

STAY INTERVIEWS tập trung 8 chủ đề chính cần khai thác trong việc chọn lọc và giữ chân nhân tài:

+ Yếu tố tạo động lực thôi thúc

+ Mục tiêu cá nhân

+ Văn hóa tổ chức

+ Đóng góp cho tổ chức

+ Lãnh đạo trực tiếp

+ Hệ thống quản trị

+ Những dấu hiệu gắn kết/rời đi

+ Người ảnh hưởng

STAY INTERVIEW - Phỏng vấn Giữ chân Nhân tài

1. Khóa học có gì?

+ Stay Interviews – chọn lọc nhân tài trong khủng hoảng nhân sự

+ Quy trình thực hiện Stay Interviews

+ Kỹ năng đặt câu hỏi và thông tin cần khai thác

+ Phân tích, đánh giá và lập kế hoạch hành động

2. Thời lượng: 1 Ngày

3. Thời gian: 09:00 - 17:00, ngày 09/10/2021.

4. Phí đầu tư: 1.000.000 đ/học viên (Chưa bao gồm VAT)

5. Phương pháp: Học Online

6. Giảng viên: Ms. Nông Vương Phi

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/PhiPcom