Show tuyển tú của Hàn Quốc - GIRLS PLANET 999 thông báo về phương thức bỏ phiếu bình chọn thí sinh, cam kết minh bạch

Show tuyển tú của Hàn Quốc - GIRLS PLANET 999 thông báo về phương thức bỏ phiếu bình chọn thí sinh, cam kết minh bạch Tại đây, CP Yoon Shin Hye đã đề cập đến cách thức bình chọn cho thí sinh trong chương trình như sau: "Sẽ không có giới hạn quốc tịch debut. Phương thức bỏ phiếu tùy thuộc vào từng nhiệm vụ khác nhau và được diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Tỷ lệ bỏ phiếu là 50% đối với khán giả Hàn Quốc và 50% đối với khán giả toàn cầu." "Tổ sản xuất chương trình sẽ chỉ nhận dữ liệu thông qua nền tảng UNIVERSE. Nhờ vậy, chúng tôi có thể xác minh một cách minh bạch xem điểm số có bị thay đổi trong quá trình này hay không." Được biết, chương trình "Girls Planet 999" sẽ lên sóng tập đầu tiên vào lúc 6h20 ngày 6/8 (giờ Việt Nam). Hiện tại, 3 thực tập sinh đứng hạng 1 trong vòng Pre-voting của chương trình là: +...
quảng cáo

Tại đây, CP Yoon Shin Hye đã đề cập đến cách thức bình chọn cho thí sinh trong chương trình như sau:

"Sẽ không có giới hạn quốc tịch debut. Phương thức bỏ phiếu tùy thuộc vào từng nhiệm vụ khác nhau và được diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Tỷ lệ bỏ phiếu là 50% đối với khán giả Hàn Quốc và 50% đối với khán giả toàn cầu."

Show tuyển tú của Hàn Quốc - GIRLS PLANET 999 thông báo về phương thức bỏ phiếu bình chọn thí sinh, cam kết minh bạch

"Tổ sản xuất chương trình sẽ chỉ nhận dữ liệu thông qua nền tảng UNIVERSE. Nhờ vậy, chúng tôi có thể xác minh một cách minh bạch xem điểm số có bị thay đổi trong quá trình này hay không."

Được biết, chương trình "Girls Planet 999" sẽ lên sóng tập đầu tiên vào lúc 6h20 ngày 6/8 (giờ Việt Nam).

Hiện tại, 3 thực tập sinh đứng hạng 1 trong vòng Pre-voting của chương trình là:

+ Team Hàn: Huening Bahiyyih

+ Team Trung: Tô Nhuế Kỳ

+ Team Nhật: Sakamoto Mashiro

Show tuyển tú của Hàn Quốc - GIRLS PLANET 999 thông báo về phương thức bỏ phiếu bình chọn thí sinh, cam kết minh bạch

Nguồn tin: VKR News