Sản phẩm mới của Bảo hiểm Dầu khí

Sản phẩm mới của Bảo hiểm Dầu khí (ĐCSVN) -Ngày 9/5, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) đã ký Hợp đồng nguyên tắc triển khai chương trình Bảo hiểm An Nông Việt cho người nông dân mua và sử dụng Đạm Phú Mỹ, dự kiến bắt đầu triển khai ngày 01/07/2011 trên phạm vi cả nước. Theo đó, đối tượng được bảo hiểm là cây trồng dùng phân Đạm Phú Mỹ của PVFCCo, đối tượng thụ hưởng bảo hiểm (người được bảo hiểm) là người nông dân sử dụng Đạm Phú Mỹ, phí bảo hiểm do PVFCCo hỗ trợ toàn bộ. Chương trình được thực hiện thông qua hệ thống kênh phân phối sản phẩm của PVFCCo và hệ thống các đại lý bảo hiểm của PVI. Trước mắt, chương trình được triển khai thử nghiệm trong 12...
quảng cáo

Lễ ký Chương trình Bảo hiểm An Nông (Ảnh T.H)(ĐCSVN) -Ngày 9/5, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) đã ký Hợp đồng nguyên tắc triển khai chương trình Bảo hiểm An Nông Việt cho người nông dân mua và sử dụng Đạm Phú Mỹ, dự kiến bắt đầu triển khai ngày 01/07/2011 trên phạm vi cả nước.

Theo đó, đối tượng được bảo hiểm là cây trồng dùng phân Đạm Phú Mỹ của PVFCCo, đối tượng thụ hưởng bảo hiểm (người được bảo hiểm) là người nông dân sử dụng Đạm Phú Mỹ, phí bảo hiểm do PVFCCo hỗ trợ toàn bộ. Chương trình được thực hiện thông qua hệ thống kênh phân phối sản phẩm của PVFCCo và hệ thống các đại lý bảo hiểm của PVI.

Trước mắt, chương trình được triển khai thử nghiệm trong 12 tháng, dự kiến từ 01/07/2011 đến 30/6/2012 trên phạm vi 6 tỉnh: Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Đồng Tháp và An Giang. Sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm, PVI và DPM sẽ cùng xem xét, tổng kết, đánh giá thực tiễn để làm cơ sở triển khai chính thức từ tháng 7/2012 trên phạm vi cả nước.

Hoàng Minh
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam